De Duitse kettingzaagfabrikant Andreas Stihl uit Waiblingen, vlakbij Stuttgart, heeft voor het Oberlandesgericht in Karlsruhe een jarenlange strijd wegens merkinbreuk gewonnen van motoroliefabrikant Sudheimer Car-Technik Vertriebs-GmbH.

Verwarringsgevaar 

Sudheimer verkocht en adverteerde drie jaar geleden motorolie onder de naam Agro For Stihl. Stihl was daar niet blij mee en sommeerde Sudheimer hiermee te stoppen. Sudheimer ging akkoord en verklaarde, op straffe van een boete, het merk niet meer te gebruiken. Kort daarna veranderde Sudheimer het merk en het etiket van zijn motorolie in Agro STL. Met deze merknaam werd ook weer volop geadverteerd.

Stihl was het hier niet mee eens. Stihl is een bekend merk voor kettingzagen en ander elektrisch gereedschap en het bedrijf verkoopt tevens motorolie voor haar kettingzagen onder die naam. Het bedrijf stapte naar de rechter en gaf aan dat er verwarringsgevaar kan ontstaan omdat de merken visueel en auditief sterk gelijkend zijn en omdat het om identieke producten gaat. Het Landgericht in Mannheim gaf Stihl gelijk waarop Sudheimer in beroep ging. Maar ook in de beroepszaak verloor Sudheimer.

Agro wordt gezien als een afkorting van agrarisch en komt algemeen voor. Dit bestanddeel is niet te monopoliseren. Het bestanddeel STL is inderdaad visueel en auditief vrijwel identiek aan Stihl, en de producten zijn identiek.

Sudheimer moet het gebruik van Agro STL staken, de op voorraad liggende flessen vernietigen en de nog in omloop zijnde voorraad bij de afnemers terughalen. Daarnaast moet een schadevergoeding betaald worden.

Kansen inschatten

De vraag of sprake is van overeenstemmende merken wordt steeds bepaald door de feitelijke omstandigheden. In de onderhavige zaak zal ongetwijfeld hebben meegespeeld dat Stihl een bekend merk is en Sudheimer eerder Agro For Stihl gebruikte en dat later wijzigde in Agro STL. De vraag of sprake is van overeenstemming is subjectief en vaak niet eenduidig te beantwoorden.