Recent development

The Decree on Electronic Export Incentives ("Decree") was published in the Official Gazette dated 25 August 2022. The Decree sets out the procedures and principles on incentives to be provided to companies, marketplaces and retail e-commerce sites in their export processes from the Support and Price Stabilization Fund. The Decree is available here in Turkish.

What's new?

Further to the Decree, companies, e-export consortiums, retail e-commerce sites and marketplaces will be able to benefit from different types of incentives. The main incentives are as follows:

 • A 50% incentive up to TRY 1.5 million will be provided for obtaining reports during the entry into market.
 • A 50% incentive up to TRY 30 million will be provided within the scope of digital marketplace promotion and e-export promotion for three years.
 • A 50% incentive for order fulfillment and warehouse rental support will be provided for three years.
 • Incentives worth 50% of the integration expenses up to TRY 200,000 will be provided per integration for the integration of overseas marketplaces.
 • Expenses related to establishing an online store abroad, annual payments of the stores, and services to be received abroad from e-commerce stakeholders will be supported up to TRY 3 million.
 • For marketplace commissions, a 50% incentive will be provided for a period of three years.

While calculating the incentive rates, the sales rate of Turkish products and the sales rate of the products within the scope of the Brand and Turquality support program are taken as basis. Support rates can be increased for target countries that are determined by the Ministry of Trade.

The Decree further establishes the incentive rates for the operations of cooperation on sectoral trade and procurement, and promotion and development projects on e-commerce. Further, the incentive rates for the establishment of the Turkey Electronic Export Platform were determined.

In addition, marketplaces and retail e-commerce sites supported in accordance with the Decree on Branding Supports for Service Sectors Earning Foreign Exchange can also apply for incentives in accordance with the period and procedure determined by the Ministry of Trade.

Conclusion

Companies that can benefit from the incentives will be able to apply by following the directions of the Ministry of Trade. The circular to be issued by the Ministry of Trade is expected to detail the Decree's implementation.

 

E-ihracat Destekleri Hakkında Karar Yayımlandı

Yeni Gelişme

E-ihracat Destekleri Hakkında Karar ("Karar") 25 Ağustos 2022 tarihli Resmi Gazete'de yayımlandı. Karar'da şirketlerin, pazaryerlerinin ve perakende e-ticaret sitelerinin e-ihracat süreçlerinde desteklerinin Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonundan karşılanmasına ilişkin usul ve esaslar belirlenmektedir. Karar'a buradan ulaşabilirsiniz.

Karar Neler Getiriyor?

Karar uyarınca farklı destek türlerinden şirketler, e-ihracat konsorsiyumları, perakende e-ticaret siteleri ve pazaryerleri faydalanabilecektir. Destek sağlanacak başlıca durumlar aşağıdadır:

 • Pazara girişte, %50 oranında ve yıllık 1.500.000 TL'ye kadar rapor desteği verilir.
 • 3 yıl süreyle dijital pazaryeri tanıtım ve e-ihracat tanıtım desteği kapsamında %50 oranında ve 30 milyon TL'ye kadar destek verilir.
 • 3 yıl süreyle %50 oranında sipariş karşılama hizmeti ve depo kira desteği verilir.
 • Yurt dışı pazaryerleri için yurt içinde yapılacak entegrasyon hizmetlerine ait giderler her bir entegrasyon için 3 yıl süreyle %50 oranında ve 200.000 TL'ye kadar desteklenir.
 • Yurt dışında çevrim içi mağaza açılmasına, mağazaların yıllık ödemelerine ve yurt dışında e-ticaret paydaşlarından alınacak hizmetlere ilişkin giderler 3 yıl süreyle %50 oranında ve 3 milyon TL'ye kadar desteklenir.
 • Pazaryeri komisyonları için 3 yıl süreyle %50 oranında ve 3 milyon TL'ye kadar destek verilir.

Destek oranlarının hesaplanmasında Türk ürünleri satış oranı ve Marka ve Turquality destek programı kapsamındaki ürünlerin satış oranı esas alınır. Destek oranları, Ticaret Bakanlığı tarafından belirlenen hedef ülkeler için artırılabilir.

Karar kapsamında ayrıca, sektörel ticaret ve alım heyeti faaliyetleri, e-ihracat tanıtım ve geliştirme projeleri kapsamında işbirliği kuruluşlarının destek oranları ve Türkiye E-İhracat Platformu kurulumuna ilişkin destek oranları belirlenmiştir.

İlaveten, Döviz Kazandırıcı Hizmet Sektörleri Markalaşma Destekleri Hakkında Karar uyarınca desteklenen pazaryeri ve perakende e-ticaret siteleri de Ticaret Bakanlığı tarafından belirlenen süre ve usule uygun olarak destek başvurusunda bulunabilir.

Sonuç

Desteklerden faydalanabilecek şirketler, Ticaret Bakanlığı'nın yönlendirmelerini takip ederek destek başvurusunda bulunabilecektir. Ticaret Bakanlığı'nın bir genelge yayımlayarak, uygulamaya yönelik detayları netleştirmesi beklenmektedir.