Overview

Op 19 december 2019 is het wetsvoorstel bedenktijd voor beursvennootschappen naar de Tweede Kamer gestuurd.


Contents

Van 7 december 2018 tot 7 februari 2019 heeft over dit wetsvoorstel een consultatie plaatsgevonden. Wij hebben ook gereageerd op deze consultatie. Klik hier om een bericht te lezen over het voorstel en onze reactie.

Naar aanleiding van de consultatie is het wetsvoorstel nog enigszins aangepast. Zo is bijvoorbeeld toegevoegd dat een verzoek om beëindiging van de bedenktijd ook kan worden ingewilligd als het bestuur niet langer in redelijkheid kan oordelen dat het voortduren van de bedenktijd kan bijdragen aan een zorgvuldige beleidsbepaling. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn als de omstandigheden zijn gewijzigd. De memorie van toelichting wijst hierbij op het inroepen van andere beschermingsmaatregelen. Het is aan de rechter om de open norm verder in te vullen.

Hier een link naar het wetsvoorstel en andere kamerstukken.