In aanvulling op een eerder gepubliceerd blog kunnen wij mededelen dat op 23 maart 2016 de Staatssecretaris van Financiën in de Staatscourant het besluit heeft gepubliceerd waarin inderdaad wordt besloten om de fictieve dienstbetrekking van commissarissen per 1 januari 2017 af te schaffen. Inhouding van loonbelasting/premie volksverzekeringen en afdracht van inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet over commissarisbeloningen is vanaf dan niet meer nodig. Indien door bedrijf en commissaris gewenst kan zelfs al per 1 mei 2016 de arbeidsverhouding van deze commissaris niet meer als fictieve dienstbetrekking worden aangemerkt. Inhouding van loonheffingen kan dan al stoppen voor de werkzaamheden vanaf 1 mei 2016.

Op basis van de zogeheten ‘opting-inregeling’ kan ook na 1 mei 2016 respectievelijk 1 januari 2017 de fictieve dienstbetrekking worden voortgezet. Alsdan is inhouding van loonheffingen wel weer noodzakelijk. Deze laatste keuzemogelijkheid is met name interessant om te blijven profiteren van de zogeheten 30%-regeling.