1. Do I need a visa to enter this jurisdiction? | Чи потрібна мені віза для в’їзду в цю країну?

English

No.

Ukrainian

Ні.

2. How long can I stay in this jurisdiction? | Як довго я можу перебувати в цій країні?

English

In regular circumstances, you can stay in Serbia for 90 days within a period of 180 days. Under the Government’s Decision on Temporary Protection of Displaced Persons Coming from Ukraine, as of 19 March 2022 Serbia allows citizens of Ukraine and members of their families to seek temporary protection. This applies to (i) Ukrainian citizens and members of their families (spouses, partners who have been living together for more than a year, their minor children) who were residing with them in Ukraine; (ii) asylum seekers, persons without citizenship and third-country nationals who enjoyed asylum in Ukraine and members of their families who were residing with them in Ukraine; (iii) third-country nationals who had a permanent or temporary residence permit issued in Ukraine and who cannot return to their country of citizenship due to permanent or long-term circumstances; and (iv) Ukrainian citizens and members of their families who resided in Serbia based on a temporary residence permit, if their temporary residence permit expired before expiry of the Government’s Decision on Temporary Protection of Displaced Persons Coming from Ukraine. Temporary protection shall last until 18 March 2023, but the Serbian government may choose to extend this by two six-month periods. Respective identity cards will be issued to persons who register for temporary protection with the Serbian Asylum Office.

Ukrainian

За звичайних обставин ви можете перебувати в Сербії протягом 90 днів протягом періоду 180 днів. Відповідно до рішення уряду про тимчасовий захист переміщених осіб, які прибувають з України, від 19 березня 2022 року Сербія дозволяє громадянам України та членам їх сімей звертатися за тимчасовим захистом. Це стосується (i) громадян України та членів їх сімей (подружжя, партнерів, які проживають разом більше року, їх неповнолітніх дітей), які проживали з ними в Україні, (ii) шукачів притулку, осіб без громадянства та громадян третіх країн, які отримали притулок в Україні, та членів їх сімей, які проживали з ними в Україні, (iii) громадян третіх країн, які отримали посвідку на постійне або тимчасове проживання в Україні та які не можуть повернутися до країни свого громадянства через на постійні або довготривалі обставини, та (iv) громадян України та членів їх сімей, які проживали в Сербії на підставі посвідки на тимчасове проживання, якщо їхня посвідка на тимчасове проживання закінчилася до закінчення терміну дії Рішення Уряду про тимчасовий захист переміщених осіб, які прибули з України. Тимчасовий захист триватиме до 18 березня 2023 року, але уряд Сербії може вирішити продовжити його на два періоди по пів року (6 місяців). Відповідні посвідчення особи будуть видані особам, які реєструють тимчасовий захист в Управлінні з питань надання притулку Сербії.

3. Do I need a work permit to take up work in this jurisdiction? | Чи потрібен мені дозвіл на роботу, щоб влашуватися на роботу в цій країні?

English

Yes. One of the main conditions for obtaining a work permit is to either have a temporary residence permit or to have an identity card issued under the temporary protection regime.

Ukrainian

Так. Однією з головних умов для отримання дозволу на роботу є наявність посвідки на тимчасове проживання або посвідчення особи, виданого в умовах дії тимчасового захисту.

4. Will I be able to enter this jurisdiction if I don’t have a biometric passport or if I don’t have any travel documents (e.g., foreign passport)? | Чи зможу я в’їхати в цю країну, якщо у мене немає біометричного паспорта або якщо у мене немає проїзних документів (наприклад, закордонного паспорта)?

English

If you do not have a valid passport, you generally require a visa. You may apply for a visa in a Serbian consulate office outside of Serbia (Consulates | Ministry of Foreign Affairs (mfa.gov.rs)). However, you may be granted entry or transit on humanitarian grounds after an individual case-by-case examination if you can prove the following: your Ukrainian nationality and identity during a border control and credibly show that you are not subject to an entry ban or a residence ban and that there is no reason to assume that you pose a threat to public order or internal security

Ukrainian

Якщо у вас немає дійсного паспорта, зазвичай вам потрібна віза. Ви можете подати заяву на отримання візи в консульстві Сербії за межами Сербії (консульства | Міністерство закордонних справ (mfa.gov.rs)). Однак вам може бути дозволено в’їзд або транзит з гуманітарних міркувань після окремої перевірки кожного випадку, якщо ви зможете підтвердити своє українське громадянство та особу під час прикордонного контролю та надати достовірні докази, що на вас не поширюється заборона на в’їзд або проживання, та немає підстав вважати, що ви створюєте загрозу громадському порядку або внутрішній безпеці.

5. Am I covered by COVID-19 restrictions when entering this jurisdiction? What restrictions are there? | Чи поширюються на мене обмеження щодо COVID-19 під час в’їзду в цю країну? Які існують обмеження?

English

The current COVID-19 restrictions applicable to entering Serbia do not apply to citizens of Ukraine.

Ukrainian

Чинні обмеження щодо COVID-19, які діють для в’їзду в Сербію, не поширюються на громадян України.