05 квітня 2015 року в своїй основній частині набрав чинності Закон України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення умов ведення бізнесу (дерегуляція)" (далі – «Закон»), який спрямований на дерегуляцію (зняття регуляторних бар’єрів) у господарської діяльності, приведення законодавства України у відповідність з вимогами ЄС в агропромисловому комплексі, при провадженні господарської діяльності з виробництва та обігу органічної сільськогосподарської продукції, проведенні розвідувальних робіт і робіт з об’єктами трубопровідного транспорту, спорудження нафтових і газових свердловин.

Законом спрощується процедура заснування суб’єкта господарювання та ведення господарської діяльності, зменшується кількість дозвільних та погоджувальних документів і процедур, обмежуються можливості державних органів втручатися в господарську діяльність і покращується захист інвесторів.

Ліквідуються окремі дозвільні центри та передбачається надання адміністративних послуг з видачі документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності через центри надання адміністративних послуг та посилення відповідальності адміністратора за невиконання посадових обов’язків, суттєво скорочуються  терміни надання адміністративних послуг у сфері державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців. Зокрема, державна реєстрація юридичної особи повинна здійснюватися у день надходження документів, а фізичної особи - підприємця - не пізніше наступного робочого дня після надходження документів.

Законом скасовується вимога щодо державної реєстрації договору комерційної концесії.

Також вимога щодо публікації рішення засновників (учасників) юридичної особи, суду або уповноваженого ними органу про припинення юридичної особи та у спеціалізованому друкованому засобі масової інформації замінена вимогою щодо оприлюднення такого рішення на офіційному веб-сайті Міністерства юстиції .

Законом запроваджується інформаційна взаємодія між Єдиним державним реєстром та інформаційними системами органів державної влади, обмін документами в електронній формі, тобто обов’язок щодо передачі передбачених законодавством відомостей в електронній формі до інформаційних систем інших державних органів покладається на самі органи державної влади, а не на юридичну особу чи фізичну особу - підприємця. Також, вимоги щодо публікації у спеціалізованому друкованому засобі масової інформації замінений на вимогу щодо оприлюднення.

Запроваджується відкритий доступ через офіційний веб-сайт Міністерства юстиції до актуальних на момент запиту та на визначену дату відомостей Єдиного державного реєстру шляхом їх пошуку, перегляду, копіювання та роздрукування.

Внесено зміни, якими органам місцевого самоврядування, адміністраторам центрів адміністративних послуг та нотаріусам надані розширені повноваження щодо прийому та видачі документів у сфері державної реєстрації прав на нерухоме майно та визначено, що у певних випадках на нотаріуса як на спеціального суб'єкта, покладаються функції державного реєстратора прав на нерухоме майно.

Істотно скорочена кількість істотних умов договору оренди землі (стаття 15 ЗУ «Про оренду землі») – а саме з одинадцяти до трьох. Це значно спрощує укладення договорів оренди землі. Зокрема, істотними умовами договору оренди землі тепер вважаються лише:

  • Об’єкт оренди (кадастровий номер, місце розташування, розмір земельної ділянки);
  • Строк договору;
  • Орендна плата із зазначенням розміру, індексації, способу та умов розрахунків, строк, порядок внесення і перегляду та відповідальності за несплату.

Інші умови - за згодою сторін. До договору оренди додається угода щодо відшкодування орендарю витрат на заходи, спрямовані на охорону та поліпшення об'єкта оренди, якщо такі заходи передбачені договором оренди.

Виключені обов’язкові додатки до договору оренди землі.

Об’єкт оренди землі тепер вважається переданим з моменту з моменту державної реєстрації права оренди. Змінено положення щодо форми орендної плати. Тепер вона може бути або грошова, або натуральна. Для

державної і комунальної власності встановлена виключно грошова форма.

Закон чітко передбачає можливість надання в оренду декількох земельних ділянок що перебувають у власності одного орендодавця або розпорядженні одного органу виконавчої влади/ місцевого самоврядування на

підставі одного договору оренди.

Визначено, що строк оренди земельної ділянки для: (1) товарного сільськогосподарського виробництва, (2) фермерського господарства, та (3) особистого селянського господарства не може бути меншим ніж 7 років.

Законом внесені зміни, що роблять можливим використання земельних ділянок особистого селянського господарства для ведення особистого селянського господарства, товарного сільськогосподарського виробництва, фермерського господарства та передачу земельних ділянок особистого селянського господарства фізичним або юридичним особам в оренду..