Закон «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо використання печаток юридичними особами та фізичними особами - підприємцями»

19 липня 2017 року вступає в силу Закон «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо використання печаток юридичними особами та фізичними особами - підприємцями» від 23 березня 2017 року. Законом встановлюється, що відбиток печатки не може бути обов’язковим реквізитом будь-якого документа, що подається суб’єктом господарювання до органу державної влади або місцевого самоврядування. Наявність або відсутність відбитка печатки суб’єкта господарювання на документі не створюватиме юридичних наслідків.

Закон також усуває прогалини в низці законодавчих актів, які визначали печатку суб’єкта господарювання обов’язковим реквізитом деяких документів (наприклад, довіреностей, що видаються суб’єктом господарювання) та врегульовує питання засвідчення копій документів, що подаються суб’єктом господарювання до органу державної влади або місцевого самоврядування. Посадова особа органу державної влади або місцевого самоврядування не вправі вимагати від суб’єкта господарювання проставлення відбитка печатки чи нотаріального засвідчення вірності копії документа у разі, якщо така вимога не встановлена законом, чи відмовляти у прийнятті документів через наведені вище підстави. Законом передбачається адміністративна відповідальность за незаконні вимоги посадових осіб органів державної влади або місцевого самоврядування до документів, що подаються суб'єктом господарювання до такого органу.

Однак ні Закон, ні інше законодавство не передбачають як суб‘єкт господарювання, у якого є печатка, може відмовитися від печатки і розпочати скріплювати документи лише підписом. Якщо суб‘єкт господарювання подавав звітність та інші документи до органу державної влади або місцевого самоврядування або банку з проставленням печатки, то існує ризик того, що такий орган чи банк може відмовитиcя прийняти майбутні документи без проставлення печатки, тому що державному органу та банку історично відомо про те, що суб‘єкт діяв з проставленням печатки, а перевірити чи суб‘єкт фактично відмовився від печатки немає змоги, тому що відсутня відповідна процедура. Наприклад, у разі оформлення нової банківської картки банк скоріше за все попросить проставити у ній відбиток печатки, якщо у суб‘єкта господарювання наявна печатка.

Також звертаємо увагу на те, що у разі наявності в суб’єкта господарювання печатки, в силу норм Податкового кодексу України (далі – «ПКУ») довідки, копії документів, що надаються суб’єктом господарювання контролюючому органу (ст. 20.1.2, ст. 44.7, ст. 85.4, ст. 85.8 ПКУ) та податкові декларації (ст. 48.3 ПКУ) засвідчуються печаткою суб’єкта господарювання.

Виходячи із діючого законодавства, можна дійти висновку про те, що суб‘єкт господарювання, скоріш за все, повинен діяти лише в один спосіб – або завжди документ скріплювати підписом і печаткою або завжди документ скріплювати лише підписом. На нашу думку, суб‘єкт господарювання, що зареєстрований після 19 липня 2017 року, може діяти без печатки, у той час як існуючий суб‘єкт господарювання, у якого є печатка, скоріше за все, не зможе у всіх випадках діяти без проставлення печатки, оскільки існує ризик, що органи державної влади чи місцевого самоврядування або банки продовжуватимуть вимагати проставлення печатки. Таким чином, доки не складеться практика здійснення діяльності без печатки або не буде внесено відповідне офіційне роз‘яснення, суб‘єктам господарювання не можна радити позбавитися печаток негайно.