Op dit moment heeft een werknemer in Nederland recht op twee dagen betaald vaderschapsverlof. Het wetsvoorstel om het vaderschapsverlof uit te breiden naar vijf dagen is momenteel stilgelegd, nadat de VVD het wetsvoorstel controversieel heeft verklaard. De uitbreiding van het vaderschapsverlof zal nu een onderdeel zijn van de formatieonderhandelingen en door het nieuwe kabinet worden behandeld. Tegelijkertijd maakte de Europese Commissie bekend dat zij wil dat vaders minimaal tien dagen betaald verlof krijgen bij de geboorte van hun kind. N. B. Per 1 april 2018 wordt het meerlingenverlof wel gewijzigd. Een vrouw die een meerling verwacht, kan tien weken voor de beoogde datum van de bevalling met zwangerschapsverlof. Bevalt de werkneemster eerder, dan mogen de daardoor gemiste dagen zwangerschapsverlof worden opgeteld bij het bevallingsverlof. Voorheen kon dat alleen als het zwangerschapsverlof korter duurde dan zes weken; met deze wijziging wordt dat aangepast naar tien weken.