De merkhouder van POO POURRI, Scentsible, is naar de rechter gestapt omdat zij vindt dat Reckitt Benckiser inbreuk maakt op haar auteursrechten. Reckitt Benckiser zou inbreuk maken op de rechten van Scentsible door zonder toestemming het marketingmateriaal van POO POURRI te verveelvoudigen en openbaar te maken en zonder toestemming beschermde elementen uit marketingvideo’s van haar over te nemen.

Stink free guarantee
Vanaf 2006 heeft Scentsible een spray ontwikkeld, die onaangename geur bij toiletbezoek tegengaat door deze spray voorafgaand aan het toiletbezoek in de wc-pot aan te brengen. De spray wordt verkocht onder het merk POO POURRI. Voor de marketing van POO POURRI hanteert de onderneming onder meer het woord ‘poo’, woordspelingen (zoals: ‘let’s talk crap’ en ‘dejá poo’) en rijm. In 2013 ontwikkelde Scentsible een reclamevideo getiteld ‘Girls Don’t Poop’, waarin een dame met een geaffecteerd Brits accent met gebruik van rijmende woordspelingen het product aanprijst. Scentsible heeft in 2015 met Albert Heijn onderhandeld om haar POO POURRI producten in het assortiment van Albert Heijn op te laten nemen.

Oh crap!
Begin 2016 brengt ook Reckitt Benckisereen spray tegen vieze luchtjes op de markt. Dit product wordt verkocht onder het merk V.I.POO. Evenals Scentsible maakt Reckitt Benckiservoor de marketing van haar product gebruik van woordspelingen en rijm. En ook Reckitt Benckiserlanceert een mediacampagne, met in de hoofdrol een ‘very importent princess’ (‘V.I.P.’) die ‘af en toe de porseleinen troon moet bestijgen’ om ‘bruine broodjes te bakken’.

Auteursrechtinbreuk
In beginsel is de maker van een werk auteursrechthebbende. De auteursrechthebbende heeft het recht om het werk openbaar te maken of te verveelvoudigen. Op het moment dat iemand zonder toestemming het werk van een ander openbaar maakt of verveelvoudigt, kan er sprake zijn van auteursrechtinbreuk. Van verveelvoudiging is ook sprake indien auteursrechtelijk beschermde elementen aan een werk zijn ontleend. Een toevallige gelijkenis levert niet per definitie auteursrechtinbreuk op, maar de vermeende inbreukmaker moet dan wel aantonen dat de gelijkenis puur toevallig is en dat is erg moeilijk om te bewijzen.

Scentsible vindt dat Reckitt Benckiserinbreuk maakt op haar auteursrecht omdat haar marketingmateriaal zonder toestemming door Reckitt Benckiser openbaar is gemaakt en verveelvoudigd is en waarbij beschermde elementen van de video ‘Girls Don’t Poop’ zonder toestemming zijn overgenomen.

Uit een verklaring van de bestuurder van Scentsible komt naar voren dat nadat zij onderhandelingen heeft gevoerd met Albert Heijn, Reckitt Benckiserook haar product aan Albert Heijn heeft aangeboden. Albert Heijn heeft de onderhandelingen met Scentsible afgebroken en verder onderhandeld met Reckitt Benckiser. Volgens Scentsible zou Reckitt Benckiserde video en het marketingmateriaal met betrekking tot POO POURRI hebben laten zien tijdens de salespresentatie. Scentsible heeft daarom beslag gelegd op de door Reckitt Benckisertijdens de salespresentatie gebruikte bestanden en materialen.

Vordering tot inzage toegewezen
In het vonnis van 1 augustus 2016 jongstleden draait het om de vraag of Scentsible recht heeft op inzage en afgifte van de door het beslag getroffen marketingmaterialen. De voorzieningenrechter is van oordeel dat Scentsible een rechtmatig belang heeft bij de gevorderde inzage en afgifte, omdat deze relevant kunnen zijn voor de beoordeling van de rechtspositie van Scentsible. De rechter stelt dat het voldoende aannemelijk is dat sprake is van de gestelde auteursrechtinbreuk.

Daarom veroordeelt de rechter Reckitt Benckiser tot het verlenen vanalle benodigde medewerking met betrekking tot het verschaffen van inzage in en afgifte van de betreffende marketingmaterialen aan Scentsible. Het wordt Reckitt Benckiserwel toegestaan de marketingmaterialen te ontdoen van concurrentiegevoelige informatie.

Het is nu afwachten wat exact uit de marketingmaterialen zal blijken en of in deze kwestie verder geprocedeerd zal worden.