Cerrahoğlu Law Firm

Firm logo for Cerrahoğlu Law Firm

Karşı Tarafa Yükletilen Vekalet Ücreti Hakkında Yayımlanan 311 No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliği

10/06/2020 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu’nun 94’üncü maddesinin üçüncü fıkrasında, mahkemelerde davayı kaybeden tarafa yükletilen vekalet ücretini ödeyenler…

Contracts to be made only in Turkish currency

25/09/2019 According to the amendment made to article 4-g of the Council of Ministers Decree numbered 32 regarding The Protection Of The Value Of The Turkish…

Koronavirüs (COVID-19) Salgını Nedeniyle İlan Edilen Mücbir Sebep Hali

24/03/2020 24 Mart 2020 tarih ve 31078 Mükerrer sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 518 No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği'yle, Koronavirüs…

Ticaret bakanliği 2020 yilinda sermaye şirketlerinde uygulanacak kar dağitim kisitlamasina ilişkin tebliğ yayimladi

20/05/2020 Ticaret Bakanlığı, 17 Mayıs 2020 tarihli Resmi Gazete’de, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun Geçici 13’üncü maddesinde düzenlenen kar dağıtım…

Court rules on liability for secret recording of private conversations

05/07/2011 In a recent decision the Fourth Chamber of the Court of Appeals ruled that to record private conversations secretly is against the Turkish...

See more articles

Cerrahoğlu Law Firm

Offices

  • Turkey

    • Istanbul

      Barbaros Bulvarı, Mustafa İzzet Efendi Sokak, Number 11 Cerrahoğlu Binası, Balmumcu, Beşiktaş, Istanbul 34349, Turkey
      T +90 212 355 3000F +90 212 266 3900[email protected]