We use cookies to customise content for your subscription and for analytics.
If you continue to browse Lexology, we will assume that you are happy to receive all our cookies. For further information please read our Cookie Policy.

Kronbergs & Čukste Law Firm

Follow

2016.gadā plānota nodokļu reforma

Latvia - September 30 2015 Ar 2016.gada 1.janvāri notiks vērienīgas izmaiņas Latvijas nodokļu regulējumā. Ministru kabinets ir apstiprinājis minimālās algas palielinājumu par

Paplašinātas uzraudzības iestāžu pilnvaras negodīgas komercprakses gadījumos, kā arī būtiski palielināta soda nauda

Latvia - September 30 2015 No šī gada 1.jūlija ir stājušies spēkā grozījumi, kas paplašina Patērētāju tiesību aizsardzības centra (PTAC) un citu iestāžu pilnvaras gadījumos, kas

Tax reform planned for 2016

Latvia - September 30 2015 2016 will see major changes in the tax regulation of Latvia. The Cabinet of Ministers has approved a 10 increase to the minimum monthly pay and

Proposed Lithuanian legislation undermines EU standards

European Union, Lithuania - April 6 2016 Fair Trials, together with Lithuanian LEAP members, submitted an opinion to the Legal Committee of the Lithuanian Parliament regarding its

Increased powers of government institutions responsible for supervising unfair commercial practices, and greater fines

Latvia - September 30 2015 As of July 1st of this year, amendments to law expanding the powers of the Consumer Rights Protection Bureau and other government institutions in

Proposed Lithuanian legislation undermines EU standards

European Union, Lithuania - April 6 2016 Fair Trials, together with Lithuanian LEAP members, submitted an opinion to the Legal Committee of the Lithuanian Parliament regarding its

Ģenerāladvokāta viedoklis par Safe Harbor režīmu

European Union - October 31 2015 Direktīva par personas datu apstrādi, kuras prasības Latvijā ieviestas ar Fizisko personu datu aizsardzības likumu, paredz, ka personas datus var

General Avocate’s Opinion on Safe Harbor

European Union - October 31 2015 The Data Protection Directive, which has been implemented in Latvia under the Personal Data Protection Law, establishes that personal data may only

2016.gadā plānota nodokļu reforma

Latvia - September 30 2015 Ar 2016.gada 1.janvāri notiks vērienīgas izmaiņas Latvijas nodokļu regulējumā. Ministru kabinets ir apstiprinājis minimālās algas palielinājumu par

Paplašinātas uzraudzības iestāžu pilnvaras negodīgas komercprakses gadījumos, kā arī būtiski palielināta soda nauda

Latvia - September 30 2015 No šī gada 1.jūlija ir stājušies spēkā grozījumi, kas paplašina Patērētāju tiesību aizsardzības centra (PTAC) un citu iestāžu pilnvaras gadījumos, kas