We use cookies to customise content for your subscription and for analytics.
If you continue to browse Lexology, we will assume that you are happy to receive all our cookies. For further information please read our Cookie Policy.

Domański Zakrzewski Palinka

Follow

Kolejna broszura MF na temat odwróconego obciążenia VAT usług budowlanych

Poland - July 4 2017 W poniedziałek, 3 lipca, ukazały się kolejne objaśnienia podatkowe Ministerstwa Finansów dotyczące zmian, które 1 stycznia 2017 r. dotknęły branżę

KAS - wątpliwości dotyczące skarżenia interpretacji podatkowych

Poland - April 4 2017 Od 1 marca 2017 r. obowiązują nowe przepisy o Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) - o czym pisaliśmy już wcześniej. Jedną ze zmian było utworzenie

Prawo energetyczne - nowelizacja ustawy prawo energetyczne - październik 2015

European Union - October 30 2015 Regulacja europejska odnośnie zakazu stosowania praktyk dotyczących manipulacji i wykorzystywania informacji wewnętrznej na rynkach hurtowych energii

23 VAT na dostawę części zamiennych do wyrobów medycznych

Poland - January 18 2016 Ministerstwo Finansów opublikowało nową interpretację ogólną w zakresie podatku od towarów i usług. Zgodnie z wydaną interpretacją, dostawy części

The General Data Protection Regulation (GDPR)

European Union - April 18 2016 On 14 April 2016 the European Parliament finally adopted the General Data Protection Regulation (GDPR), which comes into effect in two years' time

Należyta staranność w VAT - MF rozpoczyna konsultacje podatkowe

Poland - July 6 2017 Ministerstwo Finansów planuje opracowanie listy przesłanek należytej staranności po stronie nabywcy w transakcjach krajowych. W tym celu rozpoczęte

Ważne postanowienie dotyczące momentu przedawnienia straty podatkowej

Poland - July 5 2017 Postanowieniem z dnia 17 maja 2017 r. Naczelny Sąd Administracyjny w Warszawie (NSA”) przedstawił składowi siedmiu sędziów do rozstrzygnięcia

Kolejna broszura MF na temat odwróconego obciążenia VAT usług budowlanych

Poland - July 4 2017 W poniedziałek, 3 lipca, ukazały się kolejne objaśnienia podatkowe Ministerstwa Finansów dotyczące zmian, które 1 stycznia 2017 r. dotknęły branżę

MF pracuje nad dobrymi praktykami kontroli

Poland - May 24 2017 Jak wynika z informacji dostępnych na stronie Ministerstwa Finansów, w MF prowadzone są prace nad kodeksem dobrych praktyk w postępowaniach

Dobowe wyciągi bankowe dostępne dla skarbówki - projekt nowelizacji Ordynacji

Poland - May 23 2017 Ministerstwo Finansów przedstawiło projekt nowelizacji Ordynacji podatkowej wprowadzający m.in. obowiązek przesyłania dobowych wyciągów z rachunków