Domański Zakrzewski Palinka

Follow

Kolejna broszura MF na temat odwróconego obciążenia VAT usług budowlanych

July 4 2017 W poniedziałek, 3 lipca, ukazały się kolejne objaśnienia podatkowe Ministerstwa Finansów dotyczące zmian, które 1 stycznia 2017 r. dotknęły branżę…

Zmiany w ustawie o działalności leczniczej - alert prawny

April 13 2016 Na przełomie roku pojawiły się liczne doniesienia medialne o możliwych zmianach w ustawie z dnia 15 kwietnia 2011 r. O działalności leczniczej (t.j…

Rozporzadzenie w sprawie ochrony danych osobowych (GDPR) - alert prawny

April 15 2016 Chcielibyśmy poinformować, że 14 kwietnia 2016 r. Parlament Europejski ostatecznie przyjął Rozporządzenie w sprawie ochrony danych osobowych (GDPR)…

Projekt nowelizacji ustawy o refundacji - nowa regulacja dla wyrobów medycznych

June 20 2016 15 czerwca br. Został opublikowany projekt ustawy o zmianie ustawy o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego…

The General Data Protection Regulation (GDPR)

April 18 2016 On 14 April 2016 the European Parliament finally adopted the General Data Protection Regulation (GDPR), which comes into effect in two years' time, …

A general introduction to the banking regulatory regime in Poland

May 5 2021 A general introduction to the regulatory regime for banks operating in Poland with regard to recent developments, covering key legislation and the activities of the regulatory authorities, among other things.

In review: prudential regulation of banks in Poland

May 5 2021 A review of bank prudential regulations in Poland, including with regard to senior management responsibilities and remuneration, regulatory capital and liquidity, and recovery and resolution.

Należyta staranność w VAT - MF rozpoczyna konsultacje podatkowe

July 6 2017 Ministerstwo Finansów planuje opracowanie listy przesłanek należytej staranności po stronie nabywcy w transakcjach krajowych. W tym celu rozpoczęte…

Ważne postanowienie dotyczące momentu przedawnienia straty podatkowej

July 5 2017 Postanowieniem z dnia 17 maja 2017 r. Naczelny Sąd Administracyjny w Warszawie („NSA”) przedstawił składowi siedmiu sędziów do rozstrzygnięcia…

Kolejna broszura MF na temat odwróconego obciążenia VAT usług budowlanych

July 4 2017 W poniedziałek, 3 lipca, ukazały się kolejne objaśnienia podatkowe Ministerstwa Finansów dotyczące zmian, które 1 stycznia 2017 r. dotknęły branżę…