Kilinc Law and Consulting

Follow

İş Hukukunda Kıdem Tazminatına Hak Kazanma Koşulları

November 26 2019 Bu makalede 4857 sayılı İş Kanunu (“İş Kanunu ve/veya “İK”)’na tâbi olan işçilerin İK’nın geçici 6. Maddesi uyarınca halen yürürlükte bulunan…

Korona (Covid-19) Virüsü İş Sağlığı Ve Güvenliği Bakımından Etkisi Ve İş Kazası Kapsamındaki Değerlendirilmesi

March 31 2020 Çin’in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve kısa sürede dünya üzerinde çok geniş bir alanda etki gösteren Koronavirüs (COVID-19) salgın hastalığı…

Esports Contracts

May 18 2020 In today’s world, eSports shows a tremendous popularity as a sports field developing outside of traditional sports branches with the…

Paid And Unpaid Leave Applications Due To The Coronavirus

March 30 2020 The employer may give the employees paid leave in the event of compulsory reasons., Since the annual paid leave is considered within…

The Effects Of Coronavirus (Covid-19) On Occupational Health And Safety And An Evaluation Within The Scope Of Work Accidents

March 31 2020 Coronavirus epidemic disease (“Coronavirus”) that first occurred in Wuhan, China and had a wide impact on the world in a short time, was declared as…

Yeni Yapay Zekâ Enstrümanı: GPT 3 ve Hukuki Değerlendirmesi

November 25 2020 Son döneme damga vuran yapay zeka modellemelerden bir tanesi kuşkusuz GPT-3 yani Generative Pre-trained Transformer; Türkçe ifadesiyle…

New Artificial Intelligence Instrument: GPT 3 and Legal Evaluation

November 25 2020 Undoubtedly, one of the artificial intelligence models that have left its mark on the last period is GPT-3, in other words, Generative…

Legal Dimension of Neuralink Technology

November 25 2020 Neuralink is an American neurotechnology company founded by Elon Musk and eight neuroscientists in San Francisco in 2016, to invent…

Neuralink Teknolojisinin Hukuki Boyutu

November 25 2020 Neuralink, Elon Musk ve sekiz nörolog tarafından, implant edilebilir beyin-makine arayüzleri geliştirmek amacıyla 2016’da San Francisco’da…

Bağımsız Bir Statüye Sahip Olmanın Espor’a Katkısı

November 19 2020 TESFED, hukuki statü açısından Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğü (“SHGM”)’ye bağlı olarak federasyon faaliyetlerini…