Kilinc Law and Consulting

Follow

İş Hukukunda Kıdem Tazminatına Hak Kazanma Koşulları

November 26 2019 Bu makalede 4857 sayılı İş Kanunu (“İş Kanunu ve/veya “İK”)’na tâbi olan işçilerin İK’nın geçici 6. Maddesi uyarınca halen yürürlükte bulunan…

Esports Contracts

May 18 2020 In today’s world, eSports shows a tremendous popularity as a sports field developing outside of traditional sports branches with the…

Role Of International Labour Organization In Development Of Labour Law

February 27 2020 International Labour Organization (“ILO”) was founded for social justice and development of international human and labour rights in 1919 as a part of…

Korona (Covid-19) Virüsü İş Sağlığı Ve Güvenliği Bakımından Etkisi Ve İş Kazası Kapsamındaki Değerlendirilmesi

March 31 2020 Çin’in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve kısa sürede dünya üzerinde çok geniş bir alanda etki gösteren Koronavirüs (COVID-19) salgın hastalığı…

Legal Dimension of Neuralink Technology

November 25 2020 Neuralink is an American neurotechnology company founded by Elon Musk and eight neuroscientists in San Francisco in 2016, to invent…

Yeni Yapay Zekâ Enstrümanı: GPT 3 ve Hukuki Değerlendirmesi

November 25 2020 Son döneme damga vuran yapay zeka modellemelerden bir tanesi kuşkusuz GPT-3 yani Generative Pre-trained Transformer; Türkçe ifadesiyle…

New Artificial Intelligence Instrument: GPT 3 and Legal Evaluation

November 25 2020 Undoubtedly, one of the artificial intelligence models that have left its mark on the last period is GPT-3, in other words, Generative…

Legal Dimension of Neuralink Technology

November 25 2020 Neuralink is an American neurotechnology company founded by Elon Musk and eight neuroscientists in San Francisco in 2016, to invent…

Neuralink Teknolojisinin Hukuki Boyutu

November 25 2020 Neuralink, Elon Musk ve sekiz nörolog tarafından, implant edilebilir beyin-makine arayüzleri geliştirmek amacıyla 2016’da San Francisco’da…

Bağımsız Bir Statüye Sahip Olmanın Espor’a Katkısı

November 19 2020 TESFED, hukuki statü açısından Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğü (“SHGM”)’ye bağlı olarak federasyon faaliyetlerini…