We use cookies to customise content for your subscription and for analytics.
If you continue to browse Lexology, we will assume that you are happy to receive all our cookies. For further information please read our Cookie Policy.

Kilinc Law and Consulting

Follow

Close Relationship Between Qatar And Turkey Is Set to Open Doors to New FDI Opportunities

Turkey - October 20 2019 Two of the growing economies in the world; Turkey and Qatar share deep historic and cultural connections. Especially in the recent years, the two

Avukatlara Yargı Reformu

Turkey - October 23 2019 24.10.2019 tarihinde 30928 sayılı Resmi Gazete’de ilan Ceza Muhakemesi Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun (“Kanun”) Ile

Portföy Yönetim Şirketleri’nin Uyum Süreçleri

Turkey - October 30 2019 İşbu Bilgi Notu; 6362 sayılı Sermaye Piyasaları Kanunu (“SPKn”) ve ilgili mevzuatı tabi olarak kurulan ve faaliyet gösteren portföy yönetim

Türk Hukuk Sisteminde Alternatif Uyuşmazlık Çözüm Yöntemleri

Turkey - October 27 2019 Bilim ve teknolojinin hızla geliştiği günümüz koşullarında, kişiler arasındaki etkileşim ve iletişim hızla artmaktadır. Bu değişim ve gelişim birçok

Türk Hukuku ile Avrupa Siber Suçlar Konseyi Sözleşmesi Kapsamında Bilişim Suçları

Turkey - November 13 2019 Sürekli olarak gelişen ve değişen teknoloji insan hayatına tesir eden olumlu etkileri kadar bazı olumsuzluklar Ile de toplumsal hayata etki

Taşıyıcılar ile Ticari İlişki Kurulması ve Yol Haritası

Turkey - November 14 2019 Taşıyıcı veya taşıyıcılar Ile ticari ilişki kurulması ve devamı minvalinde, aşağıda sizlerle paylaştığımız hususların dikkate alınmasını rica ederiz

Türk Hukuku ile Avrupa Siber Suçlar Konseyi Sözleşmesi Kapsamında Bilişim Suçları

Turkey - November 13 2019 Sürekli olarak gelişen ve değişen teknoloji insan hayatına tesir eden olumlu etkileri kadar bazı olumsuzluklar Ile de toplumsal hayata etki

Portföy Yönetim Şirketleri’nin Uyum Süreçleri

Turkey - October 30 2019 İşbu Bilgi Notu; 6362 sayılı Sermaye Piyasaları Kanunu (“SPKn”) ve ilgili mevzuatı tabi olarak kurulan ve faaliyet gösteren portföy yönetim

Türk Hukuk Sisteminde Alternatif Uyuşmazlık Çözüm Yöntemleri

Turkey - October 27 2019 Bilim ve teknolojinin hızla geliştiği günümüz koşullarında, kişiler arasındaki etkileşim ve iletişim hızla artmaktadır. Bu değişim ve gelişim birçok

Avukatlara Yargı Reformu

Turkey - October 23 2019 24.10.2019 tarihinde 30928 sayılı Resmi Gazete’de ilan Ceza Muhakemesi Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun (“Kanun”) Ile