We use cookies to customise content for your subscription and for analytics.
If you continue to browse Lexology, we will assume that you are happy to receive all our cookies. For further information please read our Cookie Policy.

CLINT | Littler

Follow

Employment & labour law in the Netherlands

Global, Netherlands - April 9 2018 A structured guide to employment and labour law in the Netherlands

Global employee termination law: Netherlands

Global, Netherlands - April 9 2018 A structured guide to termination law in the Netherlands covering notice, redundancies, dismissal and protections

Managing the employment relationship in the Netherlands

Global, Netherlands - April 9 2018 A structured guide to country specific laws, misclassification, contracts and foreign workers in Netherlands

Rechten en plichten werkgever bij opzegging door werknemer

Netherlands - February 24 2017 In verband met de grote gevolgen die een vrijwillige beëindiging van de arbeidsovereenkomst kan hebben, vereist de opzegging door een werknemer een

New Corporate Governance Code published

Netherlands - December 12 2016 In 2003 the Dutch Corporate Governance Code (the “Code”) was adopted by the Commissie Tabaksblad. The Code sets out principles and best practices

Supreme Court rules on early retirement schemes

Netherlands - June 27 2018 After years of struggle over the early retirement scheme (regeling voor vervroegde uittreding or ‘RVU’), the Dutch Tax and Customs Administration

Feitelijke uitstroom oudere werknemers irrelevant bij beoordeling RVU

Netherlands - June 25 2018 Na een jarenlange strijd over de regeling voor vervroegde uittreding (RVU) heeft de Belastingdienst opnieuw bot gevangen. Wat speelde er? In navolging

Rechtbank Gelderland scherp maar ook kort door de bocht!

Netherlands - June 1 2018 Een statutair directeur kan te allen tijde worden ontslagen door degene die bevoegd is tot benoeming. Dat is doorgaans de algemene vergadering van

Key points Dutch Balanced Labor Market Act

Netherlands - May 25 2018 In April, online consultation started on the proposed Balanced Labor Market Act (Wet arbeidsmarkt in balans (“WAB”)). The purpose of the WAB is to

Kernpunten Wet arbeidsmarkt in balans (WAB)

Netherlands - May 24 2018 In april is de Wet Arbeidsmarkt in balans (“WAB”) in internetconsultatie gegaan. Het doel van de WAB is het verbeteren van de balans tussen vaste en