CLINT | Littler

Follow

Employment & labour law in the Netherlands

December 5 2018 A structured guide to employment and labour law in the Netherlands

Global employee termination law: Netherlands

December 5 2018 A structured guide to termination law in the Netherlands covering notice, redundancies, dismissal and protections.

Dismissal due to illness during probationary period allowed?

October 18 2018 Does dismissal of an employee who is incapacitated due to an occupational accident on the penultimate day of his or her probationary period amount to…

Managing the employment relationship in the Netherlands

December 5 2018 A structured guide to country specific laws, misclassification, contracts and foreign workers in Netherlands

‘Bitcoins minen’ rechtvaardigt geen ontslag op staande voet

March 1 2018 De opkomst van de bitcoin en de duizelingwekkende bedragen die daarmee te verdienen zijn, heeft op velen een onweerstaanbare aantrekkingskracht. Omdat…

Clawback clausules: risky business!

October 21 2021 “Clawback clausules” bepalen dat een werknemer (een deel van) zijn variabele beloning dient terug te betalen, indien achteraf blijkt dat deze niet had…

Reservations in employment contracts: good idea?

October 15 2021 Employers are sometimes keen to make a reservation when they form an employment contract. A reservation can be formulated as a condition precedent or…

Opschortende of ontbindende voorwaarde in arbeidsovereenkomst: goed idee?

October 14 2021 Soms willen werkgevers bij het aangaan van een arbeidsovereenkomst een voorbehoud overeenkomen. Zo’n voorbehoud kan worden geformuleerd als…

Negen weken extra betaald ouderschapsverlof

October 13 2021 Gisteren heeft de Eerste Kamer ingestemd met de Wet betaald ouderschapsverlof, die op 2 augustus 2022 in werking zal treden. Doel van het wetsvoorstel…

Nine weeks of paid parental leave

October 13 2021 Yesterday, the Dutch Senate approved the Paid Parental Leave Act (in Dutch: Wet betaald ouderschapsverlof, the “Act”), which will enter into force on…