Mette Klingsten Advokatfirma

Follow

Employment and Labour law in Denmark

August 28 2018 A structured guide to employment and labour law in Denmark

Can employees be required to keep salaries confidential?

October 28 2016 While many professional-employees unions in Denmark arrange courses on salary-negotiations, most people are still uninterested in sharing salary…

What is sexual harassment and what is flirting in the work-place?

January 19 2018 Together with approximately 100 other women from the French cultural life The French actress has set both the French government and a group of younger…

Recruitment and wage & hour law in Denmark

August 28 2018 A structured guide to background checks, recruitment and wage & hour law in Denmark

Danish Holiday Act to be brought into compliance with EU-legislation

November 7 2016 The Danish Holiday Act is under review by the Ministry of Employment. The future Holiday Act is intended to be a simpler and more modern version, in…

New Agreement on International Recruitment in Denmark

June 30 2022 On 29 June 2022 the government and a majority of parties in the Danish Parliament entered into an agreement on international recruitment. The aim of…

Skal virksomhedens regler om løn under barsel og fravær ændres med virkning fra 2. august 2022?

May 30 2022 Nye regler i barselsloven finder anvendelse for forældre til et barn, der er født den 2. August 2022 eller senere. Tilsvarende gælder der nye regler…

Provisionslønnet medarbejder havde krav på sin gennemsnitlige løn under hjemsendelse

May 18 2022 En tandplejer, der var provisionslønnet, var ansat i en tandklinik, som i marts 2020 besluttede at hjemsende tandplejeren med henvisning til en…

Særlov om midlertidig opholdstilladelse og ret til at arbejde til personer, der er fordrevet fra Ukraine

March 17 2022 Formålet med Lov om midlertidig opholdstilladelse til personer, der er fordrevet fra Ukraine, er at tilvejebringe et særligt og midlertidig…

Special law on temporary residence and the right to work for displaced Ukrainians

March 17 2022 The purpose of the Act on Temporary Residence Permits for Displaced Persons from Ukraine is to provide a special and temporary basis for residence in…