We use cookies to customise content for your subscription and for analytics.
If you continue to browse Lexology, we will assume that you are happy to receive all our cookies. For further information please read our Cookie Policy.

Mette Klingsten Advokatfirma

Follow

Danish Holiday Act to be brought into compliance with EU-legislation

Denmark, European Union - November 7 2016 The Danish Holiday Act is under review by the Ministry of Employment. The future Holiday Act is intended to be a simpler and more modern version, in

Can employees be required to keep salaries confidential?

Denmark - October 28 2016 While many professional-employees unions in Denmark arrange courses on salary-negotiations, most people are still uninterested in sharing salary

Opsigelse af gravid medarbejder - hvornår sker vurderingen

Denmark - October 25 2016 Vurderingen af opsigelsers saglighed skal ske ud fra forholdene på opsigelsestidspunktet På hvilket tidspunkt skal det vurderes om en opsigelse er i

When is a termination in violation of the rules of the antidiscrimination legislation? New ruling from the Danish Supreme Court on 25 October 2016.

Denmark - October 26 2016 The Supreme Court overturned the High Court's ruling and decided that if the original termination was not in full or in part motivated by the

Mobile phone policy

Denmark - June 6 2016 Many employees in the private sector have mobile phones that are paid by their employer. Nowadays, a mobile phone has many different uses, such as

Hvad er sexchikane og hvad er flirt på arbejdspladsen?

Denmark - January 16 2018 Det 74-årige filmikon Catherine Deneuve har sammen med omkring 100 andre kvinder fra det franske kulturliv advaret om, hvad de ser som en &raquo

Tax allowance for legal expenses and taxation, if the em-ployer pays the expenses

USA - January 16 2018 We have received a lot of questions in relation to the possibility of deducting legal expenses in connection with cases on payment of salary or other

Skattemæssigt fradrag for advokatomkostninger og beskatning, hvis arbejdsgiveren afholder omkostningerne

Denmark - January 16 2018 Vi har fået en del spørgsmål om muligheden for at fradrage omkostninger, der er afholdt til advokat i forbindelse med sager om betaling af løn eller

Fortolkningsbidrag fra Højesteret om sygdom og handicap

Denmark - December 18 2017 Højesteret har for nylig afsagt to domme, hvor spørgsmålet var, om der forelå handicap i forskelsbehandlingslovens forstand. Arbejdsgivere må ikke opsige medarbejdere, hverken direkte eller indirekte på baggrund af race, hudfarve, religion, politiske overbevisning, seksuelle orientering, alder, handicap, eller national, social eller etnisk oprindelse. Det er især spørgsmål om handicap og alder, der har givet anledning til fortolkningsproblemer

New decisions from the Danish Supreme Court concerning termination of disabled employees

Denmark - December 18 2017 Recently, The Supreme Court has delivered judgment in two cases, in which it was a question of, whether a disability in the sense of The Danish Act on