Güzeloğlu Attorneys-at-law

Follow

6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun Uyarınca Ayıptan Doğan Sorumluluk

April 4 2017 Malın ayıplı olması halinde tüketici kendisine kanunen tanınan dört haktan istediğini seçebilir. Satıcı tüketicinin tercih ettiği bu talebi yerine…

Parents of Different Nationalities: Certain Legal Aspects to Consider Before Expanding Your Family

February 8 2016 Parents, in particular those with different nationalities should consider certain legal aspects before and after they decide to expand their family…

5718 sayılı MÖHUK Madde 24(4) Hükmü uyarınca Milletlerarası Borç Sözleşmelerinde Hukuk Seçimi Yapılmayan Hallerde Sözleşmenin Tabi Olacağı Hukukun Tayini

March 25 2017 MÖHUK Madde 24(4) hükmü, tarafların hukuk seçimi yapmadıkları hallerde akitle en sıkı ilişkili hukukun yetkili olacağını öngörmektedir. A.Genel…

Revocation of an Offer under the CISG in a Comparative Law Perspective

June 30 2016 Under the CISG a withdrawal may only take place before the offer reaches the offeree whereas the revocation may be triggered after the offer reaches…

The CISG: What Differentiates a Valid and Binding Offer from a Mere Proposal?

April 13 2016 There are certain vital questions that must be addressed in order to assess whether, when and in what scope a valid contract is concluded under the…

Yurt Dışında Gerçekleştirilen Fuar Katılımlarının Desteklenmesine İlişkin Karar

April 19 2017 Para-Kredi ve Koordinasyon Kurulu’nun, katılımcıların yurt dışında gerçekleştirdikleri fuar iştiraklerinin ve organizatörler tarafından yapılan…

Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanları Yönetmeliğinde Yapılan Değişiklikler

April 14 2017 Değişiklikte göze çarpan ilk husus Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanları ihale ve sözleşme süreçlerini, her YEKA’nın kendine has özelliklerine uygun…

6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun Uyarınca Ayıptan Doğan Sorumluluk

April 4 2017 Malın ayıplı olması halinde tüketici kendisine kanunen tanınan dört haktan istediğini seçebilir. Satıcı tüketicinin tercih ettiği bu talebi yerine…

Somewhere in the Mist: Autonomy of Turkish National Sports Federations

March 25 2017 In international sports practice, it is a widely-recognized principle that governance of sports bodies, whether on domestic or international level…

5718 sayılı MÖHUK Madde 24(4) Hükmü uyarınca Milletlerarası Borç Sözleşmelerinde Hukuk Seçimi Yapılmayan Hallerde Sözleşmenin Tabi Olacağı Hukukun Tayini

March 25 2017 MÖHUK Madde 24(4) hükmü, tarafların hukuk seçimi yapmadıkları hallerde akitle en sıkı ilişkili hukukun yetkili olacağını öngörmektedir. A.Genel…