L&A Advocaten

Follow

Working from home: legal obligations under Dutch law & practical guidelines

February 24 2020 As technology has made remote work possible, working from home and remote jobs are on the rise. Employees seem to have less motivation to come into…

Consequences of not having a works council when this is legally required

December 20 2019 Under the terms of the Dutch Works Councils Act (WCA), the establishment of a works council is mandatory for any company that is active in the…

Een gezonde lichaamstemperatuur als toegangsportaal tot de werkplek. Mag dat zomaar?

June 22 2020 Een veilige werkplek voor werknemers. Dat is vaak het streven van werkgevers wanneer het gaat om medische testen op de werkvloer…

(Legal) framework in-employment screening

December 13 2019 In our practice we have noticed that employers struggle with carrying out employment screening on a regular basis. We receive questions such as which…

Consequences of the Balanced Labour Market Act (WAB) for payrolling in the Netherlands

January 14 2020 The WAB entered into force on January 1st, 2020. Until 2019, temporary agency work and payrolling were legally considered the same concept and both…

Hoge Raad nuanceert Groen/Schoevers

November 6 2020 Eerder vandaag is een arrest van de Hoge Raad verschenen inzake de vraag of tussen partijen al dan niet een arbeidsovereenkomst in de zin van Artikel…

Slapende dienstverbanden: deadline 30 september 2020

September 24 2020 In deze bijdrage wijzen wij u op de naderende deadline voor het claimen van compensatie van het UWV voor transitievergoedingen die zijn betaald vóór…

Privacygedragscode rechtvaardigt inbreuk op privacy

September 4 2020 In de uitspraak van het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden van 28 juli 2020 stond de vraag centraal of een particuliere bedrijfsrecherche een werkneemster…

Coronavirus: de positie van de werkgever (11) - de NOW 3.0 en ontslag op staande voet wegens niet naleven corona-instructies

August 28 2020 In deze bijdrage updaten wij u over twee ontwikkelingen in het licht van het coronavirus. Eerst gaan wij in op de belangrijkste punten uit de…

Eerste ontbinding arbeidsovereenkomst op de i-grond: bijna voldragen d-grond in combinatie met g-grond

July 17 2020 Met de inwerkingtreding van de Wet arbeidsmarkt in balans (WAB) is een nieuwe ontslaggrond - de ‘i-grond’ of de ‘cumulatiegrond’ - geïntroduceerd…