GSJ Advocaten

Follow

De strafrechtelijke coronamaatregelen: “Nood breekt wet” en haar grenzen…

December 21 2020 Wie niet horen wil, moet voelen. Dit is de nieuwe leuze in de aanpak van de coronacrisis door de overheid nu de feestdagen eraan komen. Met Kerst in…

Zonder herziene bouwcode toch nieuwe afdwingbare voorschriften voor woninggrootte en woningmix in Antwerpen

June 18 2019 De Antwerpse bouwcode is een gemeentelijke stedenbouwkundige verordening van de stad Antwerpen waarin stedenbouwkundige voorschriften zijn opgenomen…

Het sneeuwt, maar wie dient de stoep sneeuwvrij te maken?

January 28 2019 Ieder jaar geeft dit aanleiding tot dezelfde vraag bij de bewoners van een appartementsgebouw: wie is verantwoordelijk voor het ruimen van sneeuw op…

Hof van cassatie bevestigt ruime slagkracht onderzoeksrechter in strijd tegen illegale content

December 5 2013 De wereldwijde strijd van de rechtenhouders tegen The Pirate Bay wordt ook in België al enige tijd gevoerd. In dat kader heeft het Hof van…

Nieuw COVID-19-moratorium goedgekeurd (tweede golf)

December 17 2020 Op 17 December 2020 werd in de plenaire vergadering van de Kamer het ontwerp houdende diverse tijdelijke en structurele bepalingen inzake Justitie in…

Toegang tot het Fonds voor Medische Ongevallen aanzienlijk verruimd

January 24 2022 Het Fonds voor Medische ongevallen bestaat ondertussen ruim 10 jaar. Eenieder herinnert zich de doelstelling van de wet: slachtoffers van medische…

Onduidelijke polisbepalingen worden geïnterpreteerd in het voordeel van de verzekerde, ook wanneer partijen - ogenschijnlijk - anders overeenkwamen

January 24 2022 De regel is ons allemaal bekend. Toch doen er zich in de praktijk wel eens omstandigheden voor waar de toepassing van deze regel mogelijk toch wat…

Zonder gegronde reden een bouwproject aanvallen kan als een fout worden gekwalificeerd

January 6 2022 GSJ advocaten staat een ontwikkelaar bij met de reconversie van een grote site. Voor deze site zijn verschillende vergunningsaanvragen noodzakelijk…

GSJ legt uit: Bestuurdersaansprakelijkheid in verenigingen

December 5 2021 Bij de invoering van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen werd het hoofdstuk van de bestuurdersaansprakelijkheid herbekeken. Eén van de…

Omgevingshandhaving: 10 extra milieu-inspecteurs op komst …

November 26 2021 In de media verschenen er recent berichten dat door bevoegd Vlaams Minister Demir budget wordt vrijgemaakt om 10 extra milieu-inspecteurs aan te…