We use cookies to customise content for your subscription and for analytics.
If you continue to browse Lexology, we will assume that you are happy to receive all our cookies. For further information please read our Cookie Policy.

Moalem Weitemeyer Bendtsen

Follow

Non-competition Clauses and Customer and Employee Non-solicitation Clauses

Denmark - December 16 2015 The Danish Parliament has adopted new rules on employment clauses (non-competition and customer and employee non-solicitation clauses). The new rules

New Rules on the Content and Format of Insider Lists

European Union - May 19 2016 3 July 2016 the European Parliament's and the Counsel's Regulation (EU) No. 5962014 regarding market abuse (MAR) will enter into force, as will the

Andelsboligforening får lov til at gå konkurs

Denmark - May 18 2016 Højesteret afsagde den 11. Maj 2016 en principiel kendelse i en sag om, hvorvidt Andelsboligforeningen Duegården i likvidation kunne gå konkurs, på

Den nye Persondataforordning

European Union - January 8 2016 Europakommissionen, Europa-Parlamentet og Rådet er nået til enighed om den nye persondataforordning. Forordningen forventes at blive formelt

Lovforslag om beskatning af medarbejderaktieløn fremsat

Denmark - April 7 2016 Som varslet i vores tidligere nyhedsbrev af 22. februar 2016 har skatteministeriet den 30. Marts 2016 fremsat lovforslag om skattebegunstigelse af

Nye regler om indhold og format af insiderlister

European Union - May 19 2016 Den 3. Juli 2016 træder Europa-Parlamentet og Rådets Forordning (EU) nr. 5962014 om markedsmisbrug (MAR) endegyldigt i kraft. Ligeledes træder

New Rules on the Content and Format of Insider Lists

European Union - May 19 2016 3 July 2016 the European Parliament's and the Counsel's Regulation (EU) No. 5962014 regarding market abuse (MAR) will enter into force, as will the

Andelsboligforening får lov til at gå konkurs

Denmark - May 18 2016 Højesteret afsagde den 11. Maj 2016 en principiel kendelse i en sag om, hvorvidt Andelsboligforeningen Duegården i likvidation kunne gå konkurs, på

Tax Incentives for individual Employee Share Schemes

Denmark - May 13 2016 The bill on tax incentives for individual employee share schemes, which we discussed in a previous article, was passed 12 May 2016. The Act comes

Skattebegunstigelse af individuelle medarbejderaktieordninger

Denmark - May 13 2016 Lovforslaget om skattebegunstigelse af individuelle medarbejderaktieordninger, som vi tidligere har skrevet om her, er blevet vedtaget den 12. Maj