Weinhold Legal

Follow

An end to bearer share certificates in the Czech Republic

June 12 2013 On 31 May, 2013, Act No. 134/2013 Coll. On certain measures to increase the transparency of joint stock companies and on the amending of other laws…

New Act on Investment Companies and Investment Funds

May 27 2013 On 15 May 2013 The Chamber of Deputies approved a bill on a new Act on Investment Companies and Investment Funds (AICIF) and passed it to the Senate…

Stanovisko občanskoprávního a obchodního kolegia Nejvyššího soudu k některým otázkám zápisů obchodních korporací do obchodního rejstříku

February 16 2016 Nejvyšší soud se vyjádřil k následujícím aktuálním sporným bodům zákona o veřejných rejstřících a zákona o obchodních korporacích: Společenská…

Immediate dismissal for fraternization

May 11 2016 In its judgment, the Supreme Court dealt with the (im)permissibility of immediate dismissal because of a “love affair with a senior employee of an…

New legislation effective from 1 January 2014

August 23 2013 New Act No. 186/2013 Coll. On Czech citizenship and the amending of certain acts was promulgated in the Collection of Laws on 2 August 2013…

In brief: telecoms regulation in Czech Republic

June 14 2019 A look at the key features of the regulatory framework for the telecoms sector in Czech Republic, including licensing regimes, spectrum use, universal service obligations, data protection and much more.

In brief: media law and regulation in Czech Republic

June 14 2019 A look at some of the key features of the legal and regulatory framework governing the media sector in Czech Republic, including broadcast licensing requirements, ownership restrictions, advertising regulations and more.

Q&A: telecoms and media law in Czech Republic

June 14 2019 A Q&A guide to telecoms and media law in Czech Republic, covering regulatory frameworks and enforcement agencies, licensing requirements, competition law issues and much more.

Zvrat v judikatuře Nejvyššího soudu - nabytí nemovitosti od nevlastníka

May 11 2016 Mezi Nejvyssm soudem CR a stavnm soudem CR existovala donedvna zsadn nzorov rozpornost v nhledu na to, zda bylo dle prvn pravy platn do 31. prosince…

Nvrh novely insolvencnho zkona

May 11 2016 Dne 19. dubna 2016 byl vldou Poslaneck snmovn, jako snmovn tisk c. 785, pedlozen pomrn rozshl nvrh novely insolvencnho zkona. Nvrh krom poslen dohledu…