We use cookies to customise content for your subscription and for analytics.
If you continue to browse Lexology, we will assume that you are happy to receive all our cookies. For further information please read our Cookie Policy.

Weinhold Legal

Follow

An end to bearer share certificates in the Czech Republic

Czech Republic - June 12 2013 On 31 May, 2013, Act No. 1342013 Coll. On certain measures to increase the transparency of joint stock companies and on the amending of other laws

Stanovisko občanskoprávního a obchodního kolegia Nejvyššího soudu k některým otázkám zápisů obchodních korporací do obchodního rejstříku

Czech Republic - February 16 2016 Nejvyšší soud se vyjádřil k následujícím aktuálním sporným bodům zákona o veřejných rejstřících a zákona o obchodních korporacích: Společenská

Jednání před založením obchodní korporace

Czech Republic - January 20 2016 Žalobkyně se v předmětné věci domáhala vyslovení neplatnosti části nájemní smlouvy, kterou s ní uzavřela žalovaná společnost s ručením omezeným čtyři

Inkrafttreten des Gesetzes über die bedeutende Marktmacht

Czech Republic - March 31 2016 Am 6. März 2016 ist die Novelle des Gesetzes Nr. 3952009 Slg. über die bedeutende Marktmacht beim Verkauf von landwirtschaftlichen und

Act on Significant Market Power comes into effect

Czech Republic - March 31 2016 On 6 March 2016, Act No. 3952009 Coll. on significant market power in the sale of agricultural and food products and its abuse, implemented by Act

Reversal in Supreme Court jurisprudence - acquisition of real estate from a non-owner

Czech Republic - May 11 2016 Until recently, there has been fundamental disagreement between the Czech Supreme Court and Czech Constitutional Court as to whether title to real

Kehrtwende in der Rechtsprechung des Obersten Gerichtshofs - Immobilienerwerb vom Nichteigentmer

Czech Republic - May 11 2016 Zwischen dem Obersten Gerichtshof der Tschechischen Republik und dem Verfassungsgericht der Tschechischen Republik herrschten BIS vor Kurzem

Přijetí nového zákona o zadávání veřejných zakázek

Czech Republic - May 11 2016 Nvrh novho zkona o zadvn veejnch zakzek, o kterm jsme informovali v norovm vydn Legal Update, byl po vrcen Sentem dne 19. dubna 2016 schvlen

Novela zkona o bezpecnosti a ochran zdrav pi prci

Czech Republic - May 11 2016 Dne 1. kvtna 2016 nabyl cinnosti zkon c. 882016 Sb., kter mimo jin novelizoval zkon o zajistn dalsch podmnek bezpecnosti a ochrany zdrav pi prci

Adoption of a new Act on Public Contracts

Czech Republic - May 11 2016 After being returned by the Senate on 19 April 2016, the new draft Act on Public Contracts that we wrote about in the February issue of Legal Update