Advokatfirmaet Steenstrup Stordrange

Follow

Terskler for eierskap i aksjeselskaper

March 10 2015 Hvilke rettigheter har jeg som aksjeeier i selskapet? For hver aksje du kjøper øker dine økonomiske rettigheter i et aksjeselskap. Med økonomiske…

Valgets kvaler: kjøp og salg av innmat eller aksjer?

September 16 2014 Kjøp og salg av en virksomhet kan være utfordrende. Uventede problemstillinger kan oppstå selv for en erfaren selger eller…

Parkering og mva. Vanskeligere enn lukeparkering?

March 10 2015 Parkering for egne ansatte eller utleie av parkeringsplasser til andre? Hva med omfang og varighet på utleien? Skal driften av parkeringsplassen…

Slutt på gjennomskjæring ved bruk av fisjon for salg av innmat/virksomhet

July 11 2014 Etter Høyesteretts dom av 12. Mars 2014 (HR-2014-496-A) er det ikke lenger grunnlag for skattemyndighetene å foreta gjennomskj&aelig…

Eiendomsrett til sjøgrunn – eier du mer enn du er klar over?

March 10 2015 En tomt som grenser til sjø går som hovedregel et stykke ut i sjøen. Det samme gjelder eiendom som grenser til innsjø eller elv. Ved eiendom som…

Vær oppmerksom på skriftlige erklæringer fra sakkyndig vitne

June 4 2015 Det er en økende tendens at partene i rettssaker benytter private sakkyndige. I en nylig avsagt beslutning og kjennelse i Høyesteretts ankeutvalg får…

Interessefellesskap – ikke så enkelt som avgiftsmyndighetene skulle ønske?

May 15 2015 At det foreligger interessefellesskap mellom to, eller flere, virksomheter dukker fra tid til annen opp som en premiss eller en problemstilling i…

NY aldersgrense I arbeidsmiljøloven

May 15 2015 Vi lever stadig lenger og pensjonsreformen har åpnet for fleksible ordninger som gir den enkelte arbeidstaker større frihet til å velge når…

Sannsynlige endringer vedrørende permitteringslønn

May 15 2015 Det er ved regjeringens fremleggelse av revidert statsbudsjett 12. Mai 2015 foreslått at permitteringsreglene justeres. Sannsynligvis blir dette…

Endringer I arbeidstidsreglene I arbeidsmiljøloven

May 15 2015 Stortinget har vedtatt endringer i arbeidstidsreglene, som vil tre i Kraft med virkning fra 1. Juli 2015. Flere av de forslag som regjeringen sendte…