Cerrahoğlu Law Firm

Follow

Karşı Tarafa Yükletilen Vekalet Ücreti Hakkında Yayımlanan 311 No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliği

June 10 2020 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu’nun 94’üncü maddesinin üçüncü fıkrasında, mahkemelerde davayı kaybeden tarafa yükletilen vekalet ücretini ödeyenler…

Koronavirüs (COVID-19) Salgını Nedeniyle İlan Edilen Mücbir Sebep Hali

March 24 2020 24 Mart 2020 tarih ve 31078 Mükerrer sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 518 No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği'yle, Koronavirüs…

Ticaret bakanliği 2020 yilinda sermaye şirketlerinde uygulanacak kar dağitim kisitlamasina ilişkin tebliğ yayimladi

May 20 2020 Ticaret Bakanlığı, 17 Mayıs 2020 tarihli Resmi Gazete’de, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun Geçici 13’üncü maddesinde düzenlenen kar dağıtım…

Contracts to be made only in Turkish currency

September 25 2019 According to the amendment made to article 4-g of the Council of Ministers Decree numbered 32 regarding The Protection Of The Value Of The Turkish…

Jurisdictional battle arises from Turkey and Turkmenistan bilateral investment treaty

May 28 2015 The treaty between Turkey and Turkmenistan concerning the reciprocal promotion and protection of investments was signed on May 2 1992 in both English…

The deadline for registration on the Register of Data Controllers (“VERBIS”) has been re-extended

June 24 2020 The Turkish Data Protection Authority ("TDPA") announced on its website today (on 23.06.2020) that the deadline for registration on the Register of…

Veri Sorumluları Siciline (VERBIS) Kayıt Süresi Yeniden Uzatıldı

June 24 2020 Kişisel Verileri Koruma Kurulu (“KVKK”) bugün (23.06.2020) internet sayfasında Veri Sorumluları Siciline (“VERBİS”) kayıt süresinin uzatıldığını…

Income Tax General Communique Numbered 311 Regarding Attorney Fees To Be Paid By The Losing Party

June 10 2020 According to the third Paragraph of article 94 of the Income Tax Law Numbered 193, persons who pay the attorney fees imposed by the court on the…

Karşı Tarafa Yükletilen Vekalet Ücreti Hakkında Yayımlanan 311 No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliği

June 10 2020 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu’nun 94’üncü maddesinin üçüncü fıkrasında, mahkemelerde davayı kaybeden tarafa yükletilen vekalet ücretini ödeyenler…

Tcaret bakanlii 2020 yilinda sermaye rketlernde uygulanacak kar daitim kisitlamasina lkn tebl yayimladi

June 5 2020 Ticaret Bakanlii, 17 Mayis 2020 tarihli Resmi Gazete'de, 6102 sayili Trk Ticaret Kanunu'nun Geici 13'nc maddesinde dzenlenen kar daitim…