Follow

Public Law Blog Blog

Articles: 1-10 of 103

Belanghebbende in het omgevingsrecht: een steeds hogere drempel?

Netherlands - September 10 2020 De Afdeling hanteert sinds enige jaren een vaste jurisprudentielijn ten aanzien van het belanghebbende-begrip in het omgevingsrecht. Het uitgangspunt…

Grondwet ten onrechte monddood bij debat mondkapjesplicht

Netherlands - September 9 2020 Niet weer een bijdrage over de (on)grondwettigheid van de mondkapjesplicht zullen veel lezers denken. En inderdaad, de verleiding is groot dit…

Provisional rental discounts in times of COVID-19

Netherlands - August 12 2020 Recent interim injunctions indicate that the corona crisis can, in principle, be an unforeseen circumstance that may be a reason to amend a…

Voorlopige huurkortingen in coronatijd

Netherlands - August 12 2020 Uit recente kortgedinguitspraken volgt dat de coronacrisis in beginsel een onvoorziene omstandigheid is die aanleiding kan zijn om een commerciële…

Vestigingsbeleid datacenters gemeente Amsterdam 2020 - 2030 vrijgegeven voor inspraak

European Union, Netherlands - July 16 2020 Van 1 juli tot 31 Augustus 2020 legt de gemeente Amsterdam het Vestigingsbeleid Datacenters gemeente Amsterdam 2020 - 2030 ter inzage voor inspraak…

Nieuwe wet- en regelgeving bestuursrecht en omgevingsrecht per 1 juli 2020

European Union, Netherlands - July 6 2020 Per 1 juli 2020 is diverse nieuwe wet- en regelgeving in werking getreden. In dit blogbericht lichten wij de belangrijkste wijzigingen op het gebied…

A-G Bobek: Artikel 6:13 Awb is in strijd met het Verdrag van Aarhus

European Union, Netherlands - July 3 2020 De personenfuik van Artikel 6:13 AWB is in strijd met het Verdrag van Aarhus. Zo luidt de belangrijkste overweging van de langverwachte conclusie van…

De NOW 2: de overeenkomsten en verschillen ten opzichte van de eerste tranche

European Union, Netherlands - July 2 2020 De Tweede tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor behoud van werkgelegenheid (“NOW 2”) is op 25 juni 2020 in de Staatscourant gepubliceerd. Vanaf…

De bestuursrechter is verplicht om tijdens een zitting de cautie te geven aan de (rechts)persoon aan wie een boete is opgelegd

Netherlands - June 24 2020 De Hoge Raad (belastingkamer) heeft in zijn arrest van 15 November 2019 geoordeeld dat de bestuursrechter verplicht is om in bestuurlijke boetezaken…

Huurprijsvermindering vanwege coronamaatregelen. Is dat mogelijk?

European Union, Netherlands - June 22 2020 De economische gevolgen van de ‘intelligente lockdown’ beginnen voor de commerciële huursector langzaam zichtbaar te worden. Voorbeelden zijn een…