We use cookies to customise content for your subscription and for analytics.
If you continue to browse Lexology, we will assume that you are happy to receive all our cookies. For further information please read our Cookie Policy.
Follow

Environment and Planning Blog Blog

Articles: 1-10 of 80

‘Europa’ verankeren in de Nederlandse Grondwet?

European Union, Netherlands - June 19 2019 Een grondwet moet de belangrijkste constitutionele waarden en institutionele kaders van een democratische rechtsstaat omvatten. Zij codificeert…

Animatie: Wanneer moet een ongewoon voorval op grond van de Wet milieubeheer gemeld worden?

Netherlands - May 13 2019 Een incident zit in een klein hoekje. Een ogenschijnlijk klein incident in een inrichting kan echter grote gevolgen met zich brengen. Als zich binnen…

Bezoldigingsnormen en integriteitseisen voor de verkrijging van subsidie voor buitenlandse hulp en ontwikkelingssamenwerking

Netherlands - October 26 2018 In 2017 heeft de Afdeling bestuursrechtspraak geoordeeld dat het zonder een formeel-wettelijke grondslag niet is toegestaan om een bezoldigingsnorm…

Ongevraagd advies Raad van State: normering van geautomatiseerde overheidsbesluitvorming

Netherlands - October 9 2018 Op 31 Augustus 2018 heeft de Afdeling advisering van de Raad van State (hierna: “Afdeling advisering”) een ‘Ongevraagd advies over de effecten van de…

Zijn tijdelijke omgevingsvergunningen voor zonneparken verleden tijd door wijziging subsidieregeling?

Netherlands - October 1 2018 Tijdelijke zonneparken zijn snel vergunbaar, zo oordeelde de rechtbank Zwolle in haar uitspraak waarbij een tijdelijke omgevingsvergunning voor een…

Hoofdlijnen van het Klimaatakkoord: sectortafel elektriciteit

Netherlands - September 28 2018 Op 10 juli 2018 is het Voorstel voor hoofdlijnen van het Klimaatakkoord aangeboden aan de minister van Economische Zaken en Klimaat. In dit Voorstel…

Wetsvoorstel wijziging Crisis- en herstelwet (Transitiewet Omgevingswet) ingediend bij de Tweede Kamer

Netherlands - September 11 2018 Op 5 september 2018 heeft de regering het wetsvoorstel tot wijziging van de Crisis- en herstelwet (Chw) (Kamerstukken II 2017/18, 35 013, nrs 1-3)…

FAQ: Wanneer is een concurrent belanghebbende?

Netherlands - September 7 2018 Het instellen van bezwaar en beroep tegen besluiten van de overheid is enkel mogelijk voor personen en partijen die aangemerkt kunnen worden als…

Hoofdlijnen van het Klimaatakkoord; sectortafel industrie

Netherlands - September 7 2018 Sinds begin 2018 wordt aan vijf sectortafels gewerkt aan een Klimaatakkoord. Op 10 juli 2018 zijn de eerste resultaten van deze besprekingen aan de…

AMvB’s Omgevingswet gepubliceerd in Staatsblad

Netherlands - August 31 2018 Vandaag zijn de vier AMvB’s ter uitvoering van de Omgevingswet in het Staatsblad geplaatst. In deze AMvB’s worden per doelgroep (burgers, bedrijven en…