Follow

Environment and Planning Blog Blog

Articles: 1-10 of 108

Mobility as a Service (“MaaS”) in bestemmingsplannen. Hoe werkt dat?

Netherlands - November 30 2021 Duurzame mobiliteit staat hoog op de politieke agenda, maar het is nog best lastig om duurzame mobiliteit op een juiste manier te integreren in de…

Consultatieversie Aanvullingsregeling geluid zet woningbouw verder onder druk

Netherlands - August 21 2020 Op 8 juni 2020 is de consultatieversie van de Aanvullingsregeling geluid Omgevingswet (Arg) verschenen. De Arg voorziet er onder meer in dat…

FAQ: Welke voorbereidingsprocedures kent de Wet natuurbescherming voor soorten- en gebiedsbescherming?

Netherlands - August 17 2020 Op 1 januari 2017 is de Wet natuurbescherming (Wnb) in werking getreden. Hiermee is het wettelijk kader van natuurwetgeving geüniformeerd en…

Consultatie wet collectieve warmtevoorziening (warmtewet 2)

Netherlands - July 31 2020 De Minister van Economische Zaken en Klimaat (“Minister”) heeft op 22 juni 2020 de internetconsultatie gestart van de beoogde opvolger van de huidige…

Verwijzing naar parkeerbeleid mag niet zien op vergunningvrije gebruikswijzigingen

European Union, Netherlands - July 6 2020 Parkeerregelingen in bestemmingsplannen kunnen een verwijzing naar beleidsregels bevatten. De toets of sprake is van voldoende parkeergelegenheid…

ABC-constructie bij vastgoedtransactie: verkoopbedrijf heeft afgeleid belang en is niet ontvankelijk bij bestuursrechter

Netherlands - June 29 2020 Het zijn van ‘belanghebbende’ is een noodzakelijke voorwaarde om een ontvankelijk Beroep te kunnen instellen bij de bestuursrechter (Artikel 1:2 lid…

Rent reduction based on Dutch government coronavirus measures: possible or not?

Netherlands - June 24 2020 The economic consequences of the ‘intelligent lockdown’ for the commercial rental sector are slowly becoming visible. Examples of these consequences…

Overzichtsuitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak over artikel 8:29 Awb: verzoek tot geheimhouding van stukken bij de bestuursrechter

Netherlands - June 22 2020 De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State heeft in een overzichtsuitspraak van 10 juni 2020 de jurisprudentie over Artikel 8:29 AWB op…

Een verslag van de Afdeling bestuursrechtspraak in 2019: samenvattend jaaroverzicht

European Union, Netherlands - June 9 2020 Het recente Jaarverslag en het jurisprudentieoverzicht 2019 van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (‘Afdeling’) biedt ook dit jaar…

Bij zeer locatiespecifieke omstandigheden doorbreekt de goede ruimtelijke ordening het exclusieve toetsingskader van titel 5.2 Wet milieubeheer voor luchtkwaliteit

European Union, Netherlands - May 11 2020 Titel 5.2 Wm bepaalt dat bij het nemen van een groot aantal ruimtelijke ordeningsbesluiten en besluiten tot verlening van omgevingsvergunningen voor…