Follow

Stibbe Blog Blog

Articles: 1-10 of 573

De Wet maatschappelijke ondersteuning als proeftuin voor integrale geschilbeslechting in het bestuursrecht

European Union, Netherlands - February 25 2020 De eerste vraag die bestuursrechtjuristen vaak stellen bij het behandelen van een nieuwe zaak is of de bestuursrechter dan wel de civiele rechter…

Den Bosch Court of Appeal revives damages claims in Dutch prestressing steel litigation

Germany, Netherlands - February 13 2020 In its ruling, the Court of Appeal confirms that the rules of the law applicable to Deutsche Bahn’s damages claims - here: German law - determine the…

Stibbe lawyers call on legislator to put civil procedure reforms on hold

Netherlands - February 11 2020 In a publication in the Dutch Lawyers’ Journal (Nederlands Juristenblad) we call on the Dutch legislator to put on hold a series of recently proposed…

Dutch court rules that investors suffer investment loss in the market where securities are listed and traded

European Union, Netherlands - February 6 2020 On 29 January 2020, the Rotterdam District Court ruled on the question of which laws are applicable to the tort claims brought by (former) Petrobras…

Planologische medewerking mag worden geweigerd als initiatiefnemer zich in strijd met gemeentelijk beleid onvoldoende heeft ingespannen voor draagvlak

European Union, Netherlands - January 19 2020 De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State heeft op 18 December 2019 (ECLI:NL:RVS:2019:4209) overwogen dat een bestuursorgaan geen…

E-book: belangrijkste ontwikkelingen bestuursrecht en omgevingsrecht 2019 in blogs

European Union, Netherlands - January 14 2020 Deze blogs geven een goed beeld van de ontwikkelingen uit het afgelopen jaar. Veel van deze ontwikkelingen zetten zich voort in 2020 waarbij er wat…

The Dutch scheme - A summary of the upcoming new restructuring tool

European Union, Netherlands - January 14 2020 As mentioned in our earlier blog, the Dutch legislator has prepared a bill - the Act on confirmation of private restructuring plans (Wet homologatie…

De Amsterdamse milieuzone voor brom- en snorfietsen: voertuigen van een bepaald jaar weren is mogelijk bij ontbreken van een redelijk alternatief

Netherlands - January 14 2020 Deze blog is het vierde deel in een reeks Stibbeblogs over gemeentelijke milieuzones. In 2017 oordeelde de Afdeling over de milieuzone voor personen-…

Lijfsdwang tegen autoriteiten die weigeren vereiste milieumaatregelen te nemen

European Union, Netherlands - January 13 2020 Eén dag voordat onze Hoge Raad uitspraak deed in de Urgenda-zaak (ECLI:NL:HR:2019:2006) liet de Grote Kamer van het Luxemburgse Hof van Justitie van…

Ruimte voor maatwerk in Groningen: het kan eenvoudig geregeld worden

European Union, Netherlands - January 13 2020 Met de instelling van de Tijdelijke Commissie Mijnbouwschade Groningen (TCMG) per 19 maart 2018 is de afwikkeling van de aardbevingsschade in…