Follow

Stibbe Blog Blog

Articles: 1-10 of 665

The Dutch scheme - highlights of the 10 judgments rendered to date

USA - February 25 2021 On 1 January 2021, the Act on confirmation of private restructuring plans (Wet homologatie onderhands akkoord, the “Dutch Scheme“) came into effect…

De Toelatingsorganisatie: een nieuw zelfstandig bestuursorgaan voor kwaliteitsborging in de bouw

Netherlands - February 23 2021 Met de Wet Kwaliteitsborging voor het bouwen (“Wkb”) wordt een nieuw systeem van bouwtoezicht ingevoerd. Dit systeem zal - naar verwachting…

Negotiating a contract under conditions; subject to finance

Netherlands - February 22 2021 In the pre-contractual phase, Dutch professional contracting parties often negotiate a financing arrangement clause or a “subject to finance” clause…

Handhaving van de AVG: de AP kan het niet alleen

Netherlands - February 22 2021 In Nederland dreigt een dijkdoorbraak wat betreft de bescherming van persoonsgegevens, hetgeen een grote bedreiging vormt voor onze maatschappij die…

FAQ: Wat verandert er met de inwerkingtreding van de Woo ten opzichte van de Wob? Een update

Netherlands - February 18 2021 De wet open overheid (“Woo”) moet de Wet openbaarheid van bestuur (“Wob”) vervangen. Al in 2016 is het initiatiefvoorstel van de Woo aangenomen in de…

Gevolgen van vrijspraak door de strafrechter voor bestuur en rechter bij bestuurlijke handhaving

Netherlands - February 17 2021 Vrijspraak door de strafrechter kan gevolgen hebben voor bestuursrechtelijke handhaving. Dat blijkt uit de uitspraak van de Centrale Raad van Beroep…

Hoge Raad geeft kader voor de motivering door de rechter van de hoogte van bestuurlijke boetes

Netherlands - February 11 2021 De Hoge Raad wijdt in zijn arrest van 29 mei 2020 (ECLI:NL:HR:2020:973) een interessante overweging aan hoe de belastingrechter de evenredigheid van…

E-book: belangrijkste ontwikkelingen bestuursrecht en omgevingsrecht 2020 in blogs

Netherlands - February 9 2021 De regering stelt voor om de reikwijdte van de decentrale inspraakverordeningen te vergroten naar de uitvoering en evaluatie van decentraal beleid…

Een nieuw actieplan voor bedrijfsleven en mensenrechten: meer (due diligence) verplichtingen op komst?

Netherlands - February 3 2021 De Nederlandse overheidsaanpak inzake mensenrechten en bedrijfsleven is aan een herziening toe. Dit kondigde het kabinet in 2019 en 2020 diverse…

Bestuursrechtelijke voorstellen van het kabinet naar aanleiding van de toeslagenaffaire: moet alles anders?

Netherlands - January 31 2021 “De overheid zat fout”. Dit schrijft het kabinet expliciet in de kabinetsreactie van 15 januari 2021 op het rapport ‘Ongekend Onrech…