Follow

Stibbe Blog Blog

Articles: 1-10 of 809

Bestuursrechter of burgerlijke rechter: waar ben ik welkom in procedures tegen de Staat? De deur van de burgerlijke rechter lijkt (terecht) ietsje meer open bij (ideële) collectieve acties

Netherlands - October 31 2022 Wie wil procederen tegen de Staat moet weten bij welke rechter hij moet aankloppen. Dat is niet altijd eenvoudig. Ook bij collectieve acties speelt…

Deskundigenadvisering: Hoe onafhankelijker, hoe beter

Netherlands - October 27 2022 De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State heeft onlangs in een uitspraak regels gegeven over de zorgvuldigheid en onafhankelijkheid van…

Toetsing van formele wetgeving aan rechtsbeginselen: de rechter moet de harmonisatiewetblokkade opheffen

Netherlands - September 27 2022 Het kabinet is voornemens een grondwetwijzigingsprocedure te starten om constitutionele toetsing van formele wetgeving mogelijk te maken door…

“Evenredig bijdragen” aan stikstofreductie. Wat betekent dat voor de sectoren en specifiek voor de industrie?

Netherlands - September 26 2022 De veelbesproken stikstofdoelen zijn vastgelegd in de Wet natuurbescherming en in het coalitieakkoord aangescherpt. Hoe moet die stikstofreductie…

Uitbreiding bevoegdheid bestuursrechter

Netherlands - September 21 2022 Om laagdrempelige rechtsbescherming bij de bestuursrechter mogelijk te maken tegen beslissingen op een verzoek om personen uit Afghanistan te…

Tweede update FAQ Didam-Arrest

Netherlands - September 20 2022 Recent hebben zich twee ontwikkelingen voorgedaan op het gebied van het Didam-arrest.[1] In dit arrest werd kort gezegd geoordeeld dat overheden bij…

Afdeling oordeelt: geen algemene plicht tot nul-emissie van zeer zorgwekkende stof PFOS bij watervergunning voor lozing

Netherlands - September 7 2022 Recent oordeelde de Afdeling dat er bij de watervergunning voor lozingen geen algemene plicht is voor nul-emissies van zeer zorgwekkende stoffen…

FAQ: verbeurte, invordering en verjaring van een bestuursrechtelijke last onder dwangsom

Netherlands - September 7 2022 In bestuursrechtelijke handhavingstrajecten zetten bestuursorganen vaak het instrument van de last onder dwangsom in.

FAQ: Bodembeschermingsrecht

Netherlands - September 1 2022 Bij de verkoop van vastgoed en grond speelt de status van de bodem vaak een grote rol. Kopers willen graag weten of er sprake is van…

Streep door boetenormbedragen voor overtreding van de Wet arbeid vreemdelingen: meer differentiatie naar verwijtbaarheid vereist

Netherlands - August 25 2022 Op 13 juli 2022 oordeelde de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (de “Afdeling”) in een belangwekkende uitspraak dat de…