Follow

Stibbe Blog Blog

Articles: 1-10 of 779

Subsidieregeling voor zero-emissietrucks: een eerste AanZET tot verduurzaming van de transportsector

European Union - May 20 2022 Het is de Europese transportsector - anders dan alle andere economische sectoren in de Europese Unie - niet gelukt om zijn broeikasgasemissies te…

Minister voor VRO wil lokaal maakwerk voor energie- en milieuprestatie beperken industriële woningbouw te versnellen

Netherlands - May 11 2022 Bij kamerbrief van 12 April 2022 kondigde de minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening aan dat de maatwerkmogelijkheden voor…

Meer circulaire en duurzame producten onder de voorgestelde Ecodesign-Verordening

European Union, Netherlands - May 11 2022 De Europese Commissie wil producten in de EU duurzamer maken met nieuw beleid en nieuwe wetten. De Commissie wil dat doen met ‘Sustainable products…

Mobiliteit en de Omgevingswet: met het Besluit werkgebonden personenmobiliteit wil de regering sturen op verduurzaming van woonwerkverkeer en zakelijk verkeer

Netherlands - May 11 2022 Het Besluit werkgebonden personenmobiliteit is op 19 April 2022 aan de Staten-Generaal voorgehangen. Dit Besluit verplicht ondernemingen met meer dan…

Proposal for a Directive on Corporate Sustainability Due Diligence

European Union, OECD - May 11 2022 On 23 February 2022 the European Commission (the “Commission”) published a proposal for a Directive on Corporate Sustainability Due Diligence (the…

Trillinghinder: bij gebrek aan bestuursrechtelijke normering toch civiele risicoaansprakelijkheid en zorgplicht om hinder te reduceren of te compenseren

Netherlands - May 3 2022 Bestuursrechtelijke regelgeving en harde normen ter voorkoming van trillinghinder zijn zeer beperkt. De rechtbank Zeeland-West Brabant oordeelde…

Als de bom valt

Netherlands - May 3 2022 “Carrière maken Voordat de bom valt Werken aan mijn toekomst Voordat de bom valt Ik ren door mijn agenda Voordat de bom valt Veilig in het…

Casus Weespersluis: een procedeerverbod in kort geding vanwege misbruik van recht. Kan dat zo maar?

Netherlands - May 2 2022 De kortgedingrechter verplichtte onlangs een ideële stichting haar Beroep tegen een omgevingsvergunning in te trekken vanwege misbruik van recht…

Minister kondigt nieuwe aanpak aan voor een breder en strenger stikstofbeleid

Netherlands - May 2 2022 Op 1 April heeft minister Van der Wal in een omvangrijke Kamerbrief haar plannen gepresenteerd voor een gecombineerde aanpak van natuur, water en…

Zienswijzen ingediend? Reactie vragen aan aanvrager!

Netherlands - April 29 2022 In het bestuursrecht komt het nu eenmaal voor dat derden een zienswijze kunnen indienen over besluiten die door een initiatiefnemer zijn aangevraagd…