Follow

BirdBuzz Blog

Articles: 1-10 of 404

Nieuwe EU exportcontrolewetgeving treedt in werking

European Union - September 9 2021 Op 9 September is de nieuwe EU exportcontrolewetgeving - verordening 2021/821 - in werking getreden. Exportcontrolewetgeving stelt een voorafgaande…

Ongevraagde levering - het Europese Hof van Justitie geeft uitleg

European Union - September 1 2021 Recent heeft het Hof van Justitie van de Europese Unie een interessant arrest gewezen over het onderwerp ongevraagde levering, dit naar aanleiding…

Commissie consulteert nieuwe mededingingsregels voor verticale overeenkomsten

Netherlands - August 31 2021 Op 9 juli 2021 publiceerde de Europese Commissie (“Commissie”) haar langverwachte concept groepsvrijstellingsverordening voor verticale…

Onvoldoende serieuze dreiging van onrechtmatig handelen bij aanvraag van full label handelsvergunning

Netherlands - August 18 2021 In een recente uitspraak bevestigt de voorzieningenrechter van de Amsterdamse rechtbank dat de enkele aanvraag van een full label handelsvergunning…

ACM legt boete van € 20 miljoen op voor misbruik machtspositie - geneesmiddelenfabrikant Leadiant krijgt rekening gepresenteerd voor prijsverhoging van 46 naar 14.000 euro

Netherlands - July 21 2021 De jarenlange focus van de Autoriteit Consument en Markt (“ACM”) op de prijzen van geneesmiddelen heeft eindelijk geresulteerd in een tastbaar…

Consultatie CBG beleid etikettering

European Union, Netherlands - July 20 2021 Het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG) heeft een voorstel gedaan tot wijziging van haar beleid voor etikettering van geneesmiddelen…

Interpol operatie pangea xiv leidt tot offline halen illegale apotheken en arrestaties

Netherlands - June 21 2021 Operatie Pangea is een jaarlijkse operatie waarbij Interpol de online verkoop van vervalste en/of illegale geneesmiddelen en medische hulpmiddelen…

Herziene leidraad Autoriteit Consument & Markt brengt meer ruimte voor duurzaamheidsafspraken

European Union, Netherlands - March 10 2021 Op 26 januari 2021 heeft de Autoriteit Consument en Markt (ACM) haar herziene concept Leidraad Duurzaamheidsafspraken: mogelijkheden binnen het…

Aanbestedingsrecht. Brexit vanuit een Nederlands perspectief deel II

European Union, Netherlands, United Kingdom - March 2 2021 In het vorige Artikel viel te lezen wat de gevolgen zijn van Brexit op aanbestedingen. Wij concludeerden dat voorlopig de regels grotendeels…

Media Regulatory. Brexit vanuit een Nederlands perspectief

European Union, Netherlands, United Kingdom - March 1 2021 De uittreding van het Verenigd Koninkrijk heeft met name consequenties voor de gereguleerde televisiemarkt. Vanaf 1 januari 2021 kunnen audiovisuele…