Follow

BirdBuzz Blog

Articles: 1-10 of 379

Is bedrijfsschade door Covid-19 verzekerd? De stand van zaken in internationaal perspectief

France, Germany, Netherlands, United Kingdom - September 15 2020 Wereldwijd zijn veel bedrijven getroffen door significante terugval van bedrijfsactiviteiten en/of sluiting als gevolg van de maatregelen rondom het…

A vaccine for COVID 19 risks and liabilities in international perspective

European Union, United Kingdom - September 7 2020 As the development of vaccines against COVID-19 is progressing, the question becomes urgent who will be liable if a vaccine is marketed and will…

Inzet van dwanglicenties voor geneesmiddelen - wordt er een probleem opgelost?

Netherlands - July 9 2020 Op 2 juli 2020 heeft Minister Wiebes het rapport "Persoonlijke beschouwing over de inzet van de dwanglicenties bij hoge prijzen van medicijnen" van…

NOW 2.0: een overzicht

Netherlands - July 6 2020 Vanaf maandag 6 juli 2020 is het mogelijk een NOW 2.0 subsidie aan te vragen. In onderstaande infographic vindt u kort en op hoofdlijnen de…

COVID-19 en de ePrivacyverordening: nog meer hoofdpijn?

European Union - June 26 2020 Onlangs werd bekend dat het Kroatische voorzitterschap de handdoek in de Ring heeft gegooid en het hoofdpijndossier dat de ePrivacyverordening…

Nationale veiligheid kan overname blokkeren

Netherlands - June 19 2020 De Minister van Economische Zaken heeft met een kamerbrief aangekondigd dat Nederland overnames door buitenlandse bedrijven zal toetsten aan de…

Modernisering NV-recht en evenwichtiger man/vrouw verhouding

Netherlands - June 18 2020 In April en mei heeft de consultatie plaatsgevonden van het voorontwerp Modernisering NV-recht en evenwichtiger man/vrou…

Wet Franchise aangenomen door de Tweede Kamer

Netherlands - June 17 2020 Op 16 juni 2020 is de Wet Franchise (“de wet”) is aangenomen door de Tweede Kamer, inclusief ingediende amendementen en moties. Een specifiek…

Europese rechter zet deur naar consolidatie in de telecomsector verder open

European Union, United Kingdom - June 16 2020 Het Europese Gerecht heeft in een uitspraak van 28 mei 2020 de deur naar verdere consolidatie in de telecomsector opengezet. Het Gerecht vernietigt…

11 Jun 2020 Naast registratie ook meer sanctieregelgeving voor cryptodiensten

European Union, Netherlands - June 11 2020 De Nederlandse implementatie van de 5e anti-witwasrichtlijn resulteert in een registratieplicht voor aanbieders van cryptodiensten. Dergelijke…