We use cookies to customise content for your subscription and for analytics.
If you continue to browse Lexology, we will assume that you are happy to receive all our cookies. For further information please read our Cookie Policy.
Follow

BirdBuzz Blog

Articles: 1-10 of 295

Een korte analyse van het wetsvoorstel ter implementatie van de gewijzigde aandeelhoudersrichtlijn

Netherlands - November 12 2018 De gewijzigde Aandeelhoudersrichtlijn heeft tot doel om aandeelhouders aan te moedigen zich meer in de corporate governance van de vennootschap te…

Wijziging Winkeltijdenwet in consultatie

Netherlands - November 12 2018 Op 30 oktober 2018 is de Wijziging van de Winkeltijdenwet houdende keuzevrijheid openingstijden voor winkeliers in consultatie gegaan. De…

Ryanair: vervliegt de bescherming van het Nederlandse arbeidsrecht?

Netherlands - November 5 2018 De combinatie van Ryanair en het Nederlandse rechtsstelsel lijkt geen gelukkig huwelijk. Alleen al in 2018 is er diverse keren geprocedeerd over…

Verkorting looptijd 30%-regeling voor bestaande gevallen uitgesteld

Netherlands - October 16 2018 Er wordt alsnog een overgangsregeling getroffen voor de verkorting van de ma...

Mededingingsrechtelijke ontwikkelingen op het spoor en bevoegdheden toezichthouders bij invallen (dawn raids)

Netherlands - October 15 2018 De afgelopen jaren zijn spoorwegondernemingen in meerdere lidstaten voorwerp geweest van mededingingsonderzoeken. Zo: is op 26 juni 2017 de…

Discriminatie en misbruik economische machtspositie: uitleg van het begrip ‘nadeel bij de mededinging’ na het arrest MEO

Netherlands - October 11 2018 Ondernemingen met een machtspositie hebben een bijzondere verantwoordelijkheid. Zij mogen geen misbruik maken van die machtspositie. Artikel 102…

E-commerce, verticale prijsbinding en het gebruik van price-tracking technologie

Netherlands - October 10 2018 Uit de e-commerce sector inquiry is onder meer gebleken dat er binnen de EU “digitale grenzen” blijken te bestaan en dat consumenten als gevolg…

News in This Week: European Parliament adopts revised Audiovisual Media Services Directive

European Union, United Kingdom - October 5 2018 The draft revised legislation was approved by a significant majority; 452 votes in favour with 132 against, and 65 abstentions. Headline news Under…

De (finale) verordening op het verbod op geoblocking en andere vormen van geodiscriminatie: nog maar 2 maanden te gaan

Netherlands - October 3 2018 Over precies 2 maanden (op 3 december 2018) treedt de geoblocking verordening (verordening 2018/302/EU) in werking. Een mooi moment om de verordening…

Commissie publiceert herziene versie Q&A over de Geoblocking verordening

European Union - September 28 2018 Op 20 september 2018 heeft de Europese Commissie (“Commissie”) een herziene versie van haar vraag- en antwoorddocument (“Q&A”) gepubliceerd over de…