Follow

Environment and Planning Blog Blog

Articles: 1-10 of 119

Financiële bepalingen onder de Omgevingswet

Netherlands - November 30 2023 Dit bericht is een onderdeel van de blogreeks Omgevingswet ("Ow"). In deze blogreeks belichten wij in de aanloop naar de inwerkingtreding van de…

Bodembescherming onder de Omgevingswet

Netherlands - November 30 2023 Onder de Omgevingswet verandert een en ander omtrent de regulering van de (aanpak van) bodemverontreinigingen. De belangrijkste regels vloeien voort…

Signaleringsblog week 48: actuele jurisprudentie bestuursrecht en omgevingsrecht

European Union, Netherlands - November 28 2023 In de uitspraak van 22 November 2023 (ECLI:NL:RVS:2023:4321) oordeelt de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (“Afdeling”) dat het…

External safety under the Environment and Planning Act

Netherlands - November 16 2023 External safety plays a role under the Environment and Planning Act in the drafting of environmental plans and the granting of environmental…

Participatie onder de Omgevingswet

Netherlands - November 15 2023 Dit bericht is een onderdeel van de blogreeks Omgevingswet. In deze blogreeks belichten wij in de aanloop naar de inwerkingtreding van de…

Participation under the Environment and Planning Act

Netherlands - November 15 2023 In this blog post, we describe the regulation of participation in the preparation of decisions under the Environment and Planning Act (Omgevingswet…

Building quality assurance under the Environment and Planning Act

Netherlands - October 26 2023 Construction supervision in the Netherlands will partly be privatised when the Environment and Planning Act (the “Act”) enters into force on 1…

Kwaliteitsborging voor het bouwen onder de Omgevingswet

Netherlands - October 26 2023 Met de inwerkingtreding van de Omgevingswet (“Ow”) per 1 januari 2024 doet een nieuw stelsel van kwaliteitsborging gefaseerd zijn intrede. Vanaf dat…

Bouwactiviteiten onder de Omgevingswet

Netherlands - October 24 2023 Met de inwerkingtreding van de Omgevingswet (“Ow”) per 1 januari 2024 wijzigt het vergunningstelsel voor bouwactiviteiten wezenlijk van karakter. Waar…

Construction activities under the Environment and Planning Act

Netherlands - October 24 2023 The nature of the permit system for construction activities will change significantly when the Environment and Planning Act (the “Act”) enters into…