Follow

Stibbe Blog Blog

Articles: 1-10 of 728

FAQ: Wat verandert er met de inwerkingtreding van de Woo ten opzichte van de Wob? Een update

Netherlands - October 19 2021 De wet open overheid (“Woo”) moet de Wet openbaarheid van bestuur (“Wob”) vervangen. Al in 2016 is het initiatiefvoorstel van de Woo aangenomen in de…

FAQ: What will change with the entry into force of the Woo compared to the Wob? An update

Netherlands - October 19 2021 The Open Government Act (“Woo”) is to replace the Government Information (Public Access) Act (“Wob”). The Woo initiative proposal was passed in the…

The European Climate Law explained

European Union - October 12 2021 Co-legislators on the European Climate Law reached a provisional agreement on April 21, 2021. This Climate Law is one of the key elements of the…

FAQ: Hoe een begrip uit te leggen als een definitie of andere uitleg ervan in de wettelijke regeling ontbreekt?

European Union - October 12 2021 Hoe een begrip uit te leggen als een definitie of andere uitleg ervan in de wettelijke regeling ontbreekt? Deze vraag komt meer dan eens aan de orde…

Environmental and financial worlds meet in the “E” of ESG

USA - October 12 2021 Developments in the environmental and financial worlds may appear to be at first sight completely separate from each other. In this blog post, we…

Ratification of European Climate Law and unveiling of the ‘Fit for 55’ climate package

European Union - October 12 2021 In our recent blog we informed you about the European Climate Law, which will lay down in law the goal of a climate-neutral Europe by 2050. Included…

Welke gevolgen heeft de voorkeur voor doelvoorschriften in de Omgevingswet voor de praktijk?

Netherlands - October 7 2021 Een van de uitgangspunten van de Omgevingswet is flexibiliteit. Daarom voorziet de wetgever onder de Omgevingswet zoveel mogelijk in…

Intrekking van natuurvergunningen en de praktijk: de stand van zaken en de rol van significantie van eventuele effecten

Netherlands - October 7 2021 Het bevoegd gezag heeft op grond van Artikel 5.4, eerste lid Wet natuurbescherming (‘Wnb’) de bevoegdheid om een vergunning in de zin van…

Mogen grote steden woningbeleggers in alle wijken weren?

Netherlands - September 20 2021 De regeling Opkoopbescherming Beleggers schaffen steeds meer koopwoningen aan. Dit kan de kansen van starters op de woningmarkt verkleinen. Op 6 juli…

COVID-19-vaccinatieplicht: tijdig regelen

Netherlands - September 7 2021 Doordachte wetgeving is geen overbodige luxe als de nood aan de man is, zo leerden de ‘hoogtijdagen’ van de corona-crisis ons. Er zijn in dat licht…