Follow

BirdBuzz Blog

Articles: 1-10 of 377

Inzet van dwanglicenties voor geneesmiddelen - wordt er een probleem opgelost?

Netherlands - July 9 2020 Op 2 juli 2020 heeft Minister Wiebes het rapport "Persoonlijke beschouwing over de inzet van de dwanglicenties bij hoge prijzen van medicijnen" van…

NOW 2.0: een overzicht

Netherlands - July 6 2020 Vanaf maandag 6 juli 2020 is het mogelijk een NOW 2.0 subsidie aan te vragen. In onderstaande infographic vindt u kort en op hoofdlijnen de…

COVID-19 en de ePrivacyverordening: nog meer hoofdpijn?

European Union - June 26 2020 Onlangs werd bekend dat het Kroatische voorzitterschap de handdoek in de Ring heeft gegooid en het hoofdpijndossier dat de ePrivacyverordening…

Nationale veiligheid kan overname blokkeren

Netherlands - June 19 2020 De Minister van Economische Zaken heeft met een kamerbrief aangekondigd dat Nederland overnames door buitenlandse bedrijven zal toetsten aan de…

Modernisering NV-recht en evenwichtiger man/vrouw verhouding

Netherlands - June 18 2020 In April en mei heeft de consultatie plaatsgevonden van het voorontwerp Modernisering NV-recht en evenwichtiger man/vrou…

Wet Franchise aangenomen door de Tweede Kamer

Netherlands - June 17 2020 Op 16 juni 2020 is de Wet Franchise (“de wet”) is aangenomen door de Tweede Kamer, inclusief ingediende amendementen en moties. Een specifiek…

Europese rechter zet deur naar consolidatie in de telecomsector verder open

European Union, United Kingdom - June 16 2020 Het Europese Gerecht heeft in een uitspraak van 28 mei 2020 de deur naar verdere consolidatie in de telecomsector opengezet. Het Gerecht vernietigt…

11 Jun 2020 Naast registratie ook meer sanctieregelgeving voor cryptodiensten

European Union, Netherlands - June 11 2020 De Nederlandse implementatie van de 5e anti-witwasrichtlijn resulteert in een registratieplicht voor aanbieders van cryptodiensten. Dergelijke…

28 May 2020 De Wet ongewenste zeggenschap telecommunicatie: Willekeur of waarborg?

Netherlands - May 28 2020 Medio mei 2020 is de Wet ongewenste zeggenschap telecommunicatie (“de wet”) door de Eerste Kamer aangenomen. Met de wet wordt beoogd te voorkomen dat…

Steun voor de mediasector tijdens de crisis

Netherlands - May 13 2020 De Coronacrisis raakt bijna alle sectoren, zo ook de mediasector. De Europese Commissie heeft op 4 mei 2020 bijvoorbeeld onderkend dat de culturele…