Articles

Results 1 to 5 of 7


Is final discharge really final?

Netherlands - December 18 2013 N the Netherlands, there are two formal routes by which to terminate an employment contract entered into for an indefinite period of time: obtaining a…

Annette van Beers

Suitability and remuneration - for financial institutions

European Union - April 2 2014 The European financial regulators believe that the economic crisis is partly caused by the incompetence of the day-to-day management and supervisory…

Medezeggenschap van de ondernemingsraad binnen concernverband

Netherlands - November 21 2014 Het komt regelmatig voor dat in het buitenland de concernleiding van een multinational belangrijke besluiten neemt met betrekking tot de in Nederland…

Heimon Smits

De VAR verdwijnt en de BGL verschijnt

Netherlands - December 4 2014 Opdrachtgevers en zelfstandigen zonder personeel (zzp'ers) worden in 2015 beiden verantwoordelijk voor de beoordeling of hun arbeidsrelatie moet…

Suzanne Kampijon

Exemption from Payroll Tax Withholding replaces declaration of independent contractor status

Netherlands - December 4 2014 In 2015 clients and independent contractors will become jointly liable for the assessment if their working relationship should result in the…

Suzanne Kampijon