Articles

Results 1 to 5 of 29


Controversial obligation to store user data to be imposed on electronic communications undertakings

European Union - January 17 2023 In accordance to the current version of the proposed draft Electronic Communications Act (the "ECA") which replaces the existing Telecommunications…

Martyna Sieczka

Kontrola trzeźwości zgodna z przepisami RODO

Poland - December 16 2022 Zgodnie z niedawno uchwaloną przez Sejm ustawą o zmianie ustawy - Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw, pracodawcy uzyskają możliwość…

Martyna Sieczka

Sobriety checks in compliance with GDPR provisions

Poland - December 16 2022 According to the recently adopted Act amending the Labour Code and certain other acts, the (“Amendment act”), employers will be given the possibility…

Martyna Sieczka

Poland: new guidelines on influencer marketing in social media published

Poland - October 4 2022 Earlier this year, the Office of Polish Competition and Consumer Protection conducted a thorough investigation into illegal surreptitious advertising…

Aleksandra Kuc-Makulska, Martyna Sieczka

Pliki cookies a dane osobowe - jakie są obowiązki podmiotów korzystających z plików cookies?

Poland - August 25 2022 11 lipca 2022 roku Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie („WSA”) uchylił decyzję Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych („Prezes UODO”), nie…

Andrzej Debiec, Weronika Olszewska