Articles

Results 1 to 5 of 13
Most popular |Most recent


Consultatie EU strategie voor LNG en gasopslag

European Union - August 31 2015 Op 8 juli 2015 heeft de Europese Commissie een consultatie geopend teneinde input te verkrijgen over de toekomstige EU strategie voor Liquid Natural...

Mariska van de Sanden.

Telefoontaps OM mogen door ACM in boetezaken wél worden gebruikt

Netherlands - July 17 2015 Op 9 juli 2015 heeft het CBb geoordeeld dat ACM gebruik mocht maken van telefoontaps van het OM bij het opleggen van bestuurlijke boetes. Hiermee...

Mariska van de Sanden.

Commission launches State aid sector inquiry into electricity capacity mechanisms

European Union - April 30 2015 Europe-wide inquiry reflects Commission's long-standing concerns about the potential distortion of the internal energy market. On 29 April, the...

Efthymios Bourtzalas, Dr. Matthias Lang, Peter Willis, Hermenegildo Altozano.

De warmtewet - februari 2015

Netherlands - March 3 2015 Michelle de Rijke, Pierrette Gaasbeek en Annelies van Rookhuijzen hebben een praktisch en handig boekje gemaakt over de Warmtewet. Het boekje bevat...

Michelle de Rijke, Annelies van Rookhuijzen.

Richtsnoeren milieu- en energiesteun 2014-2020

European Union - February 24 2015 De afgelopen jaren zijn veel steunmaatregelen toegekend ten behoeve van hernieuwbare energiebronnen. Recent onderzoek van de Europese Commissie laat...

Mariska van de Sanden.