Michal Olszewski

Bird & Bird LLP

Articles

Results 1 to 5 of 7
Most popular |Most recent


Employing non-Polish nationals without a work permit

European Union, Poland - April 16 2021 Lead: Not all non-Polish employees are required to have a work permit in Poland. This exemption should be periodically verified during employment…

Bartosz Abramowicz.

Legal stay should come before employment

European Union - March 11 2021 The commonly held belief that employers must only ensure that their foreign employees are employed legally, and that any potential consequences from…

Bartosz Abramowicz.

Etat dla cudzoziemca bez zezwolenia na pracę

Poland - March 8 2021 Nie każdy obcokrajowiec musi posiadać zezwolenie na podjęcie pracy w Polsce. Aktualność zwolnienia z tego obowiązku należy jednak cyklicznie…

Bartosz Abramowicz.

Najpierw legalny pobyt, potem praca

Poland - February 27 2021 Obiegowe przekonanie, że pracodawca odpowiada wyłącznie za legalną pracę cudzoziemca, a konsekwencje wynikające z jego nielegalnego pobytu w Polsce…

Bartosz Abramowicz.

Poland: By the end of January, employers must inform staff that a CSBF will not be created and the holiday allowances will not be paid

Poland - January 20 2021 Employers with <50 employees have until 31 January each year to formally notify staff that a Company Social Benefits Fund will not be created, and…

Karolina Stawicka.