Articles

Results 1 to 5 of 20
Most popular |Most recent


Alert prawny: Praca zdalna - projekt zmian KP w legislacji

Poland - June 16 2021 Trwają prace legislacyjne nad rządowym projektem dotyczącym zmian Kodeksu pracy, który przewiduje zastąpienie telepracy przez pracę zdalną („Projekt”)…

Paulina Grotkowska.

Legal Alert for Poland: Upcoming Act on remote work

Poland - June 15 2021 A draft bill amending the Polish Labour Code, which replaces telework with remote work, is currently being discussed by the Government (the “Draft”)…

Paulina Grotkowska.

Employee Capital Plans

Poland - January 27 2021 As of 1 January 2021, employers with at least 20 employees, and public sector entities, are obliged to establish PPKs. On 1 January 2021, the fourth…

Paula Koczara, Kacper Podśmyk.

Pracownicze Plany Kapitałowe

Poland - January 26 2021 1 stycznia 2021 roku rozpoczął się ostatni, czwarty etap wdrożenia Pracowniczych Planów Kapitałowych („PPK”), obejmujący pracodawców ze stanem…

Paula Koczara, Kacper Podśmyk.

Poland: By the end of January, employers must inform staff that a CSBF will not be created and the holiday allowances will not be paid

Poland - January 20 2021 Employers with <50 employees have until 31 January each year to formally notify staff that a Company Social Benefits Fund will not be created, and…

Michal Olszewski.