Articles

Results 1 to 5 of 9


Dentons Prague Newsletter - Amendment to the Decree on Occupational Medical Services: Will occupational medical examinations become a thing of the past?

Czech Republic - November 28 2022 Among the changes introduced by the Czech Ministry of Health’s draft amendment to the Decree on Occupational Medical Services, expected to become…

Dentons Prague Newsletter - Amendment to the Decree on Occupational Medical Services: Will occupational medical examinations become a thing of the past? (Czech)

Czech Republic - November 27 2022 Mezi změny, které přináší návrh novely vyhlášky o pracovnělékařských službách Ministerstva zdravotnictví ČR, jež by měla začít platit od začátku roku…

Dentons Prague Newsletter - Home Office

Czech Republic - October 7 2022 The changes could impact work-from-home rules, electronic delivery of documents to employees, as well as to the system of agreements for performance…

Michael Mráček

Dentons Prague Newsletter - Home Office (Czech)

Czech Republic - October 7 2022 Například novelizaci pravidel práce z domova, elektronického doručování písemností zaměstnancům nebo systému dohod o práci konané mimo pracovní poměr…

Michael Mráček

Life Sciences Legal Update - Q1 2022

Czech Republic - April 13 2022 Brief overview of selected legal and regulatory developments adopted in the Czech Republic and at the European Union level. The first quarter of 2022…

Blanka Crháková, Adam Přerovský, Jitka Soldado, Ivana Štorková, Anna Urbanová