İlay Yılmaz

Baker McKenzie

Legal Influencer

Q2 l 2020

Legal Influencers

Lexology’s Legal Influencers programme recognises firms and authors that provide excellent content within a work area and region. Find out more

Articles

Results 1 to 5 of 132
Most popular |Most recent


VERBIS Registration Deadlines Are Extended

Turkey - March 12 2021 Pursuant to Article 16 of the Law No. 6698 on the Protection of Personal Data ("Law"), real or legal persons processing personal data must register…

VERBİS Kayıt Süresi Uzatıldı

Turkey - March 12 2021 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'nun 16. Maddesi uyarınca, kişisel verileri işleyen gerçek ve tüzel kişilerin, veri işlemeye…

BDDK’ya İçeriğin Çıkarılması / Erişimin Engellenmesi Kararı Verme Yetkisi

Turkey - March 9 2021 6361 sayılı Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanunu’nda (“6361 sayılı Kanun“) yapılan değişiklikler 7 Mart 2021 tarihli ve 31416…

BRSA Now Authorized to Render Content Removal/Access Blocking Decisions

Turkey - March 9 2021 The amendments to the Law No. 6361 on Financial Leasing, Factoring and Financing Companies (“Law No. 6361“) entered into force by…

Kamu İhale Uygulama Yönetmeliklerinde Değişiklikler Yapıldı

Turkey - February 9 2021 Elektronik İhale Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde…