Sena Uralçin

Baker McKenzie

Articles

Results 1 to 5 of 8
Most popular |Most recent


トルコ開発銀行の構造に関する大規模な構造改革

Turkey - October 24 2018 第7147号トルコ開発投資銀行株式会社に関する法律(以下、「法律」)は、2018年10月24日…

Muhsin Keskin.

Major Structural Changes to Turkish Development Bank

Turkey - October 24 2018 The Law No. 7147 on the Turkish Development and Investment Bank Joint Stock Company (the "Law") entered into force with its publication in the…

Muhsin Keskin.

Türkiye Kalkınma Bankası'nın Yapısı Büyük Ölçüde Değişiyor

Turkey - October 24 2018 7147 sayılı Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası Anonim Şirketi Hakkında Kanun (“Kanun”) 24 Ekim 2018 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe…

Muhsin Keskin.

Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para İhracı Mevzuatında Önemli Değişiklikler

Turkey - October 23 2018 Bankacılık Denetleme ve Düzenleme Kurulu (“BDDK”), Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para İhracı İle Ödeme Kuruluşları ve Elektronik Para Kuruluşları…

İlyas Gezer, Muhsin Keskin.

Comprehensive Amendments to Payment Services and Electronic Money Issuance Legislation

Turkey - October 23 2018 The Banking Regulatory and Supervisory Authority ("BRSA") amended the Regulation on Payment Services, Electronic Money Issuance, Payment Institutions…

İlyas Gezer, Muhsin Keskin.