Articles

Results 1 to 5 of 29


Reduction on the dividend withholding rate

Turkey - January 4 2022 Presidential Decree No. 4936 (“Decree“), published in the Official Gazette dated 22 December 2021, decreased the withholding tax rate applied, under…

Dr. Erdal Ekinci

Kar Payı Stopajı Oranında İndirim

Turkey - January 4 2022 22.12.2021 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 4936 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı (“Karar“) Ile Gelir Vergisi Kanunu ve…

Dr. Erdal Ekinci

Amendment to the Export Condition on the Implementation of Income Tax Withholding Incentive for Free Trade Zones

Turkey - February 9 2021 The Presidential Decree No. 3516 ("Decree") published in the Official Gazette on February 6, 2021, decreased the export to abroad…

Dr. Erdal Ekinci

Additional Customs Duty for Numerous Products

Turkey - May 22 2020 The Presidential Decree dated May 19, 2020 and no. 2565 ("Decree") introduced additional customs duty rates for nearly 800 products under the list no…

İlay Yılmaz, Dr. Erdal Ekinci, Can Sözer

Çok Sayıda Ürüne İlave Gümrük Vergisi Getirildi

Turkey - May 22 2020 19 Mayıs 2020 tarihli 2565 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ("Karar") kapsamında, İthalat Rejimi Kararına ekli II sayılı listede yer alan 800 civarı…

İlay Yılmaz, Dr. Erdal Ekinci, Can Sözer