Ecem Elver

Baker McKenzie

Articles

Results 1 to 5 of 18
Most popular |Most recent


Opening the Black Box: Facts about Turkey's New Electronic Messages Management System

Turkey - September 3 2020 According to the Regulation on Commercial Communication and Commercial Electronic Messages ("Regulation"), natural or legal persons wishing to send…

Can Sozer, İlay Yılmaz.

Uzaktan çalışma sisteminde e-imza çözüm olabilir mi?

Turkey - June 5 2020 COVID-19 ve İş Hayatına Etkileri: Dünya Sağlık Örgütü tarafından “küresel pandemi” olarak tanımlanan Koronavirüs (COVID-19) salgını kapsamında…

Can Sozer, Duygu Gültekin, İlay Yılmaz, Koray Sogut.

New Regulations on Recycling Contribution Share Declarations

Turkey - March 25 2020 The Ministry of Treasury and Finance ("Ministry") amended the Recycling Contribution Share Declaration General Communiqué ("Communiqué") on 22…

Birtürk Aydin, Dr. Erdal Ekinci, Orhan Pala.

Geri Kazanım Katılım Beyannamelerine İlişkin Yeni Düzenleme

Turkey - March 25 2020 Hazine ve Maliye Bakanlığı ("Bakanlık"), 22 Mart 2020 tarihinde Geri Kazanım Katılım Payı Beyannamesi Genel Tebliğ'inde ("Tebliğ") değişiklikler…

Birtürk Aydin, Dr. Erdal Ekinci, Orhan Pala.

Fiyat Etiketi Yönetmeliği ve Fiyat Etiketlerinde Yerli Üretim Logosu Kullanımına İlişkin Tebliğ'de Değişiklikler Yapıldı

Turkey - August 1 2019 Ticaret Bakanlığı ("Bakanlık") 27 Temmuz 2019 tarihinde Fiyat Etiketi Yönetmeliği ("Yönetmelik") ve Fiyat Etiketlerinde Yerli Üretim Logosu…

Can Sozer, İlay Yılmaz.