Duygu Gültekin

Baker McKenzie

Articles

Results 1 to 5 of 32


Criteria for Determining Companies Subject to Independent Audit Changed

Turkey - December 1 2022 The Decision on Determination of Companies Subject to Independent Audit (“Decision“), which sets forth the new procedures and…

Ceren Erdem, Selen Senocak

Bağımsız Denetime Tabi Şirketlerin Belirlenmesine Dair Kriterler Değişti

Turkey - December 1 2022 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun (“TTK“) 397. Maddesi kapsamında, bağımsız denetime tabi şirketlerin belirlenmesine ilişkin yeni…

Ceren Erdem, Selen Senocak

İmza Beyannamesi Uygulamalarında Güncel Gelişmeler

Turkey - February 23 2021 03.02.2021 Tarihli ve 31384 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 7263 sayılı Kanun Ile 6102 Sayılı Türk Ticaret…

Recent Developments in Signature Specimen Practices

Turkey - February 23 2021 The Law No. 7263, which was published in the Official Gazette No. 31384 dated February 3, 2021 and became effective…

6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu’nda Yapılan Değişiklikler

Turkey - January 4 2021 31.12.2020 tarihli 31351 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan 7262 sayılı Kitle İmha Silahlarının Yayılmasının…