Articles

Results 1 to 5 of 105
Most popular |Most recent


Remote Working Period Increased for Technology Development Zones and R&D/Design Centers

Turkey - October 21 2021 Presidential Decree No. 4625, published in the Official Gazette dated 17 October 2021, increased the period for employees to spend up to 50% of the…

Teknoloji Geliştirme Bölgeleri ile Ar-Ge veya Tasarım Merkezlerinde Uzaktan Çalışma Süreleri Arttırıldı

Turkey - October 21 2021 17 Ekim 2021 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 4625 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı Ile Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Ile Ar-Ge veya Tasarım…

Vergi Affı ve Matrah/Vergi Artırımı için Başvuru ve Ödeme Süreleri Uzatıldı

Turkey - August 27 2021 27 Ağustos 2021 tarih ve 31581 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 4420 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı (“Karar“) Ile 7326 sayılı Bazı Alacakların Yeniden…

Deadline Extended For Tax Amnesty and Tax Base/Tax Increase

Turkey - August 27 2021 With Presidential Decree No. 4420 (“Decree“) published in the Official Gazette dated 27 August 2021, No. 31581, the…

Gerçek Faydalanıcıya İlişkin Bildirim Yükümlülüğü Hakkında Tebliğ Yayımlandı

Turkey - July 26 2021 Gerçek faydalanıcıya ilişkin bildirim yükümlülüğü hakkında düzenlemeleri içeren 529 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği…