Articles

Results 1 to 5 of 198
Most popular |Most recent


Ticari İletişim Yönetmeliği’nde Değişiklikler

Turkey - January 13 2020 4 Ocak 2020 tarihli ve 30998 sayılı Resmi Gazete’de “Elektronik İletişim ve Ticari Elektronik İletiler Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına...

Aybüke Gündel Solak, İlay Yılmaz, Berk Bengi.

Amendments to the Regulation on Commercial Communication

Turkey - January 13 2020 The Regulation on the Amendment of the Regulation on Commercial Communication and Commercial Electronic Messages ("Regulation") was published in the...

Aybüke Gündel Solak, İlay Yılmaz, Berk Bengi.

Elektronik Haberleşme Sektörüne İlişkin Yetkilendirme Mevzuatında Yapılması Planlanan Değişiklikler Kamuoyu Görüşüne Sunuldu

Turkey - December 13 2019 Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu ("BTK") 5 Aralık 2019 tarihinde yaptığı duyuruda elektronik haberleşme sektörüne ilişkin yetkilendirme...

Aybüke Gündel Solak, İlay Yılmaz.

Draft Amendments to Legislation on Authorization in Electronic Communication Sector Open for Public Consultation

Turkey - December 13 2019 The Information and Communication Technologies Authority ("ICTA") presented for public consultation the draft amendments to the legislation on...

Aybüke Gündel Solak, İlay Yılmaz.

Gıda ve Yem İşletmelerinde Çalıştırılması Zorunlu Meslek Mensupları Belirlendi

Turkey - December 12 2019 Tarım ve Orman Bakanlığı'nın ("Bakanlık") Gıda ve Yem İşletmelerinde Çalıştırılması Zorunlu Meslek Mensuplarının Belirlenmesine Dair Tebliğ'i (Tebliğ...

Dilşad Sağlam, İlay Yılmaz.