Articles

Results 1 to 5 of 46


Türkiye announces procedures and principles on execution of real estate sales transactions by public notaries

Turkey - January 16 2023 The Law on the Amendment of the Law on Judges and Prosecutors and Certain Laws (“Law“) published in the Official Gazette dated 28 June…

Ismail G. Esin, Tugay Hanegelioğlu

Taşınmaz satışı işlemlerinin noterler tarafından yapılmasına ilişkin usul ve esaslar yayımlandı

Turkey - January 16 2023 28 Haziran 2022 tarihli ve 31880 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Hâkimler ve Savcılar Kanunu Ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına…

Ismail G. Esin, Tugay Hanegelioğlu

Türk Vatandaşı Olmayan Kişilerin Taşınmaz Edinimine İlişkin Yeni Düzenlemeler

Turkey - August 5 2022 Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (“TCMB“), Sermaye Hareketleri Genelgesi’nin (“Genelge“) gayrimenkul kıymetlerin satın alınmasına…

Ismail G. Esin, Tugay Hanegelioğlu, Muhsin Keskin

New Regulation on Property Acquisitions by non-Turkish Citizens

Turkey - August 5 2022 The Central Bank of the Republic of Türkiye (the “CBRT“) made important amendments to Article 13 of the Capital Movements Circular…

Ismail G. Esin, Tugay Hanegelioğlu, Muhsin Keskin

Turkey authorizes notaries to execute real estate sales transactions

Turkey - June 29 2022 The Law on the Amendment of Law on Judges and Prosecutors and Certain Laws (“Law“) was published in Official Gazette No. 31880 and…

Ismail G. Esin, Tugay Hanegelioğlu