Articles

Results 1 to 5 of 6


Fine for failure to co-operate with the Polish Personal Data Protection Office during an inspection

United Kingdom - April 9 2020 In his recent decision the President of the Personal Data Protection Office (UODO) has imposed a fine of PLN 20,000 (the equivalent of EUR 4.673,56)…

Anna Szczygieł

Whistleblowing Directive adopted by the EU Council

European Union, United Kingdom - October 29 2019 On 7 October 2019, the EU Council approved the wording of the "Directive of the European Parliament and of the Council on the protection of persons…

Márton Domokos, Melanie Lane, Mariusz Minkiewicz, Marta Szwarczyńska

Nowy wykaz operacji wymagających oceny skutków przetwarzania

European Union, Poland - July 19 2019 W ostatnim czasie UODO ogłosił zmodyfikowany wykaz rodzajów operacji przetwarzania danych osobowych wymagających oceny skutków przetwarzania (Wykaz)…

Poland: New list of operations that require a data protection impact assesment

European Union, Poland - July 19 2019 Recently, UODO - the Polish data protection authority - announced a modified list of the types of personal data processing operations that require a…

High fine imposed by the Polish Data Protection Authority for an infringement of the GDPR

Poland - July 10 2019 Recently, the Polish Data Protection Authority (UODO) imposed a fine of EUR 660,000 (PLN 2,830,410) on Morele.net Sp. z o.o., a company operating in…

Anna Szczygieł