Articles

Results 1 to 4 of 4
Most popular |Most recent


Banking secrecy in CEE - one region, different rules

Montenegro, Poland, Romania, Austria, Serbia, Slovakia, Slovenia, Turkey, Bosnia and Herzegovina, Bulgaria, Croatia, Czech Republic, Hungary - February 13 2018 Despite ongoing harmonisation and the regulatory pressure on banks to reduce NPL quotas, banking secrecy rules in various jurisdictions still create...

Levent Çelepçi, Ozren Kobsa, Paula Weronika Kapica, Vid Kobe, Laurenz Schwitzer.

Schoenherr Journal: Edition 4

Czech Republic, European Union - November 24 2017 S cílem harmonizovat a posílit ochranu proti odcizení obchodního tajemství na úrovni EU byla minulý rok přijata Směrnice Evropského parlamentu a Rady...

Helena Hangler, Denisa Assefová, Michaela Papoušková, Jitka Kadlcíková, Martin Kubánek, Vladimír Cížek, Claudia Bock.

Schoenherr Journal: Edition 3

Czech Republic, European Union - April 20 2017 Vlastníci ochranných známek a patentů a nositelé dalších práv z průmyslového vlastnictví se mohou neoprávněným zásahům do svých práv......

Jitka Linhartová, Helena Hangler, Rudolf Bicek, Denisa Assefová, Marie Hasíková, Michaela Papoušková, Miroslav Dudek, Vladimír Cížek, Veronika Hocková.

Schoenherr Journal

Czech Republic, European Union - January 16 2017 Spotřebitelé jsou ve vztahu k obchodníkům nebo institucím na finančním trhu pova- žováni za slabší“ stranu, požívají tedy......

Daniel Koštál, Denisa Zezulka, Rudolf Bicek, Denisa Assefová, Jakub Karfilát, Katerina Lehecková, Gabriela Porupková, Vladimír Cížek.