We use cookies to customise content for your subscription and for analytics.
If you continue to browse Lexology, we will assume that you are happy to receive all our cookies. For further information please read our Cookie Policy.

Articles

Results 1 to 5 of 12
Most popular |Most recent


European Commission adopts rules clarifying requirements for traceability and security systems for tobacco products

European Union - January 18 2018 On 15 December 2017, the European Commission adopted secondary legislation clarifying the requirements for EU-wide tracking and security systems for...

Schoenherr Journal: Edition 4

Czech Republic, European Union - November 24 2017 S cílem harmonizovat a posílit ochranu proti odcizení obchodního tajemství na úrovni EU byla minulý rok přijata Směrnice Evropského parlamentu a Rady...

Helena Hangler, Natálie Rosová, Michaela Papoušková, Jitka Kadlcíková, Martin Kubánek, Vladimír Cížek, Claudia Bock.

New Legislative Framework for Class Actions in the Czech Republic

Czech Republic, European Union - November 2 2017 The Ministry of Justice's proposal to introduce collective redress mechanisms in the Czech Republic was published on 26 September 2017. If approved...

Michaela Papoušková.

What does the 22nd Amendment to the Czech Copyright Act Mean for Businesses?

Czech Republic - June 29 2017 Act No. 1022017 Coll., amending Act No. 1212000 Coll., the Copyright Act, entered into force on 20 April 2017, while some changes will only take...

Schoenherr Journal: Edition 3

Czech Republic, European Union - April 20 2017 Vlastníci ochranných známek a patentů a nositelé dalších práv z průmyslového vlastnictví se mohou neoprávněným zásahům do svých práv......

Jitka Linhartová, Helena Hangler, Rudolf Bicek, Natálie Rosová, Marie Hasíková, Michaela Papoušková, Miroslav Dudek, Vladimír Cížek, Veronika Hocková.