Articles

Results 1 to 5 of 12
Most popular |Most recent


Hoe wijzigt u uw pensioenregeling per 1 januari 2022?

Netherlands - April 28 2021 Eind vorig jaar is het conceptwetsvoorstel Wet toekomst pensioenen gepubliceerd. Deze wet voorziet in een grondige herziening van het Nederlandse…

Bas Dieleman, Laurie Kuijpers.

How should you change your pension scheme with effect from 1 January 2022?

Netherlands - April 28 2021 At the end of last year, the draft bill for the Future of Pensions Act (Wet toekomst pensioenen) was published. This Act provides for a Thorough…

Bas Dieleman, Laurie Kuijpers.

Draft bill ‘Act future of pensions’ - large responsibility for employers

Netherlands - December 23 2020 On December 16, the bill “Act future of pensions (in Dutch; Wet toekomst pensioenen) was published for internet consultation. The bill is based on the…

Bas Dieleman, Laurie Kuijpers.

Wetsvoorstel toekomst pensioenen - grote verantwoordelijkheid voor werkgevers

Netherlands - December 22 2020 Op 16 December jl. Is het wetsvoorstel “Wet toekomst pensioenen” voor internetconsultatie gepubliceerd. Het wetsvoorstel is gebaseerd op het…

Bas Dieleman, Laurie Kuijpers.

Wetsvoorstel toekomst pensioenen - beslissing over invaren grote verantwoordelijkheid

Netherlands - December 22 2020 Op 16 December jl. Is het wetsvoorstel toekomst pensioenen gepubliceerd. Dit wetsvoorstel vloeit voort uit het afgelopen zomer tussen kabinet en…

Bas Dieleman, Laurie Kuijpers.