Nino van der Meer Mohr

Loyens & Loeff

Articles

Results 6 to 6 of 6
Most popular |Most recent


Voorzieningenrechter wijst vorderingen zorgaanbieder(s) tegen Pilot wijkverpleging af

Netherlands - November 13 2015 Careyn vorderde staking van de Pilot Zorg in de Wijk omdat zij de voorwaarden van de Pilot onrechtmatig jegens haar achtte. Het voornaamste bezwaar…

Tom van Helmond.