Mitch Dico

Loyens & Loeff

Articles

Results 1 to 1 of 1
Most popular |Most recent


Gezond vertrouwen als basis voor (strenger) toezicht

Netherlands - March 1 2016 De IGZ heeft haar Meerjarenbeleidsplan ‘Gezond Vertrouwen’ voor de jaren 2016 - 2019 en haar Werkplan 2016 bekend gemaakt. In het…

Nino van der Meer Mohr.