Articles

Results 1 to 5 of 37
Most popular |Most recent


Belgian Workplace Pensions Act (WAP) changed on two important points

Belgium - July 2 2018 Belgian Parliament has voted an act which will amend the Workplace Pensions Act ("WAP" in Dutch) on two important points. As a consequence of the…

Alcohol is the Devil’s handiwork - Alcohol in the workplace

Belgium - June 18 2018 The first question that arises: can Enzo be tested for the use of alcohol? Yes this is possible, provided that testing is foreseen in the work…

Hélène Deroubaix.

Drank is den duvel - Over alcohol op het werk

Belgium - June 18 2018 Enzo, een van uw ploegarbeiders, kijkt de match van de Rode Duivels tegen Panama in zijn stamcafé, voor hij bij u de late shift van 20u start. Bij de…

Hélène Deroubaix.

Faire souffler ses travailleurs dans le ballon : bonne idée ?

Belgium - June 18 2018 Enzo, l’un de vos ouvriers, regarde le match des Diables contre le Panama dans le café du coin, juste avant qu’il n’entame son travail avec l’équipe…

Hélène Deroubaix.

10 TIPS voor u & uw onderneming - Juni 2018

Belgium - June 14 2018 Vandaag is “compliance” een veelbesproken onderwerp. Politici, wetgevers, klanten en andere belanghebbenden richten zich in toenemende mate op de…

Barbara Albrecht, Filip Pauwels, Kris De Schutter, Marc Dhaene, Maxime Vermeesch, Robrecht Coppens, Saskia Lust, Stéphanie De Smedt, Valentijn De Boe.